Asystent budżetowy- nowa aplikacja NCBiR

25lut, 2020

Nowy Asystent Budżetowy NCBR to odpowiedź na potrzeby wnioskodawców związane z weryfikacją wydatków w projektach B+R.

Asystent Budżetowy ma na celu usprawnienie kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Dodatkowo pozwoli na usprawnienie rozliczania kosztów w projekcie B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także pomoże w prawidłowym opisywaniu wydatków.

Aplikacja Asystent Budżetowy jest dostępna na stronie https://asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl, a jej opracowanie zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.