Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w semestrze zimowym 2022/2023

Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja kandydatów potrwa do dnia 22 sierpnia br. Od semestru zimowego dotychczasowe pięć szkół doktorskich zastąpione zostaną jedną Szkołą Doktorską PW. Kandydaci mogą wybierać spośród takich dyscyplin, jak: inżynieria chemiczna; inżynieria […]

Czytaj więcej

Falling Walls Lab Warsaw

Międzynarodowy konkurs Falling Walls Lab! Zapraszamy pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych oraz doktorantów i studentów PW do udziału w prestiżowym konkursie, którego celem jest promocja wyjątkowych pomysłów naukowych oraz łączenie środowiska akademickiego i przedsiębiorców. Do […]

Czytaj więcej

Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna uruchamia piątą edycję konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe, a w tym roku, premierowo, również uzyskujących stopień naukowy doktora. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie muszą dotyczyć szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Pula nagród […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie energii mikrofalowej w reaktorze chemicznym

Naukowcy z Zakładu Radiokomunikacji i Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW pracują nad reaktorem chemicznym wyposażonym w inteligentne półprzewodnikowe źródło mocy mikrofalowej dla precyzyjnej kontroli procesu syntezy nanonawozu. Zastosowanie […]

Czytaj więcej

Konkurs Falling Walls Lab Warsaw

Trwa nabór do prestiżowego konkursu dla studentów, doktorantów, naukowców, przedsiębiorców, specjalistów od edukacji, którzy mają pomysł na pokonanie ograniczeń w nauce, społeczeństwie, gospodarce czy branży technologicznej. Zwycięzca warszawskiego konkursu wygra m.in. podróż do Berlina i […]

Czytaj więcej

Granty wewnętrzne ERC IV

Nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023. Granty będę finansowane ze środków programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Miejsce/sposób składania wniosków: Kierownik […]

Czytaj więcej

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub […]

Czytaj więcej