Przykładowe tematy prac dyplomowych inżynierskich – RTM

Poniżej zamieszczono tematy realizowane (w tym zakończone) w 2021 r.

(tematyka: D -dźwiękowa, M – multimedialna, R- radiowa i mikrofalowa)

RTM promotor
DAnaliza i wizualizacja sygnałów muzycznych dr inż. Jakub Wagner
DAplikacja wspomagająca kształcenie poczucia rytmu dr inż. Jakub Wagner
DBadanie dozymetryczne obciążenia słuchu muzyków orkiestryprof. dr hab. inż. Jan Żera
DOpracowanie stanowiska demonstracyjnego do badania idiofonów prof. dr hab. inż. Jan Żera
DProjekt i realizacja aplikacji mobilnej analizatora sygnałów akustycznych dr inż. Piotr Bobiński
DProjekt i realizacja aplikacji mobilnej generatora sygnałów akustycznych dr inż. Piotr Bobiński
DProjekt i realizacja aplikacji webowej do tworzenia i przeprowadzania testów słuchowych MUSHRAdr inż. Piotr Bobiński
DProjekt i realizacja multipleksera analogowych i cyfrowych sygnałów fonicznych sterowanego cyfrowo dr inż. Piotr Bobiński
DProjekt i realizacja systemu do przeprowadzania zautomatyzowanych testów słuchowychdr inż. Piotr Bobiński
DStanowisko komputerowe do badania informacyjnego maskowania dźwiękudr inż. Agnieszka Pietrzak
DStanowisko laboratoryjne do przeprowadzania testów psychoakustycznychdr inż. Agnieszka Pietrzak
DUkład efektu gitarowego wykorzystującego lampy elektronowedr inż. Grzegorz Makarewicz
DUkład sterujący mikroprocesorowego układu do automatycznego pomiaru charakterystyk lamp elektronowych dr inż. Grzegorz Makarewicz
MAlgorytmy ekstrakcji sylwetki osoby z surowych danych pomiarowych pochodzących z czujników głębi dr inż. Paweł Mazurek
MAplikacja do stabilizacji obrazu w sekwencji wideo dr inż. Grzegorz Galiński
MImplementacja sieci neuronowej do wyznaczania dysparycji w obrazach stereowizyjnych dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. uczelni
MKodowanie i dekodowanie sekwencji wizyjnych z wykorzystaniem sprzętowego kodera na karcie graficznej NVIDIA dr inż. Andrzej Buchowicz
MŁączenie obrazów w obraz panoramicznydr inż. Andrzej Buchowicz
MPoprawa rozdzielczości obrazu z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowychdr inż. Grzegorz Galiński
MProjekt inteligentnej aplikacji mobilnej zarządzającej procesem zakupowym z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni
MSegmentacja obrazów 2D z wykorzystaniem algorytmów grafowych dr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. uczelni
MSynteza wysoko-poziomowa estymacji ruchu kodera wideo dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. uczelni
MSystem zarządzania przesyłkami kurierskimidr inż. Grzegorz Galiński
MWieloplatformowa przeglądarka obrazów w formacie BPG dr inż. Grzegorz Galiński
MWybrane metryki w ocenie wyników detekcji krawędzi w obrazach monochromatycznych dr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. uczelni
MWykrywanie i rozpoznawanie tekstów w obrazach dr inż. Andrzej Buchowicz
MWyznaczanie mapy głębi na podstawie obrazów stereoskopowych dr inż. Andrzej Buchowicz
RAlgorytmy estymacji trójwymiarowej trajektorii ruchu osoby w systemie monitoringu opartym na impulsowych czujnikach radarowych ultra-małej mocy dr inż. Paweł Mazurek
RAplikacja do optymalizacji projektów antendr inż. Grzegorz Bogdan
RAplikacja mobilna do wizualizacji wyników symulacji EM FDTD dla symulatora QuickWave 3D.dr inż. Maciej Sypniewski
RCzujnik IoT do rejestracji parametrów ruchu osóbmgr inż. Vitomir Djaja-Jośko
RCzujnik IoT z interfejsem głosowymmgr inż. Vitomir Djaja-Jośko
REksperymentalne porównanie właściwości miniaturowych anten ceramicznych typu dipol magnetyczny i typu monopoldr inż. Paweł Bajurko
RMobilny moduł nadawczy w paśmie nielicencjonowanym U-NII-2C dr inż. Grzegorz Bogdan
ROpracowanie anteny z modulacją czasową na pasmo fal milimetrowych dr inż. Grzegorz Bogdan
ROpracowanie czujnika IoT do monitorowania ilości płynu w naczyniudr inż. Jerzy Kołakowski
ROpracowanie modułu do komunikacji z wykorzystaniem sieci IEEE802.15.4amgr inż. Vitomir Djaja-Jośko
ROpracowanie modułu komunikacyjnego zgodnego ze standardem NB-IoT dr inż. Jerzy Kołakowski
ROpracowanie modułu komunikacyjnego zgodnego ze standardem sieci LoRa dr inż. Jerzy Kołakowski
ROpracowanie oprogramowania do analizy parametrów pracy stacji bazowejmgr inż. Vitomir Djaja-Jośko
ROpracowanie oprogramowania układu generatora sygnałów zakłócających zgodnych ze standardem IEEE802.15.4a mgr inż. Vitomir Djaja-Jośko
ROpracowanie szyku antenowego na pasmo milimetroweprof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn
ROpracowanie układu czujnika IoT do weryfikacji dawkowania leków dr inż. Jerzy Kołakowski
ROpracowanie układu do bezprzewodowego ładowania czujnika IoT dr inż. Jerzy Kołakowski
ROprogramowanie do symulacji kanału radiowego w systemach radiokomunikacji ruchomej dr inż. Konrad Godziszewski
ROptymalizacja dyskretyzacji obiektu dla celów symulacji FDTD przy użyciu metod uczenia maszynowego dr inż. Maciej Sypniewski
RPomiary porównawcze różnych anten GNSSdr inż. Paweł Bajurko
RProjekt anteny paskowej na pasmo W prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn
RRealizacja uniwersalnego węzła sieci IoT wraz z aplikacją sterującą dr inż. Dawid Rosołowski
RSieć czujników zbliżeniowych z bezprzewodową transmisją wyników mgr inż. Vitomir Djaja-Jośko
RUkład do bezprzewodowej transmisji energiidr inż. Mirosław Mikołajewski
RZnacznik RFID pracujący w paśmie UHFdr hab. inż. Paweł Kopyt
RZnacznik RFID pracujący w zakresie HF (13.56 MHz)dr hab. inż. Paweł Kopyt