Dokumenty naukowe

Informujemy, że na tej stronie  znajdą Państwo formularze aktualnie obowiązujących dokumentów.

Wyjazdy zagraniczne:formul

Praca statutowa

Granty dziekańskie dla  młodych pracowników nauki

Granty rektorskie Kół Naukowych

Stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich