Studium Ochrony przed Hałasem

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/22.

Studium jest przeznaczone dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 3800 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:

tel. 505 550 902, tel. (22) 234 7955, e-mail J.Witkowska@ire.pw.edu.pl

Szczegółowa informacja dla kandydatów.