No.Name and surnameTitleDate
34Jacek NaruniecMethods, algorithms and applications in face analysis26.02.2019
33Paweł KopytElectromagnetic numerical modeling of components for microwave and sub-terahertz receiving paths19.12.2017
32Grzegorz PastuszakAlgorithms and architecture of hardware codec in vision data compression in a real time22.09.2015
31Wojciech Wojtasiak The new system and designing solutions of special microwave transmitters and receivers21.04.2015
30Bartłomiej SalskiElectromagnetic modeling and dispersion properties of materials and structures24.03.2015
29Kajetana SnopekStudies on complex and hypercomplex multidimensional analytic signals24.06.2014
28Waldemar SmolikReconstruction of the images in electrical capacitance tomography22.04.2014
27Piotr Bilski Artificial intelligence methods in the diagnostics of analog systems;27.05.2014
26Piotr Bogorodzki An application of tomography methods to studying dynamics of physiological processes…06.2012
25Yevhen YashchyshynElectrically controlled beam-steering antennas - new solutions
5.12.2006
24Jan ŻeraNon-synchronic perception of multitones spectrum components7.12.2004
23Artur PrzelaskowskiWavelet methods of image data compression2.03.2004
22Wiesław WinieckiVirtual measuring instruments;18.11.2003
21Janusz MarzecLarge area trackers in HEP experiments4.11.2003
20Krzysztof ZarembaChosen radiational methods of tissue and body fluids composition measurements18.02.2003
19Zbigniew KulkaWażniejsze aspekty cyfrowego przetwarzania amplitudy, ładunku i kształtu sygnałów analogowych w systemach pomiarowych eksperymentalnej fizyki jądrowej;16.04.1996
18Władysław SkarbekMetody reprezentacji obrazów cyfrowych;28.06.1994
17Stanisław RosłoniecO zastosowaniu torów schodków w projektowaniu liniowych układów mikrofalowych;11.06.1991
16Nguyen Kim SachPoprawa jakości obrazów telewizyjnych metodami cyfrowymi;6.03.1990
15Roman MorawskiMetody odtwarzania sygnałów pomiarowych ;9.01.1990
14Jacek WojciechowskiAnaliza własnościowa analogowych układów elektrycznych z wykorzystaniem twierdzenia Tellegena;13.06.1989
13Waldemar KiełekWpływ obróbki wielofoelektronowego sygnału odbitego na dokładność laserowych impulsowych mierników odległości do satelitów; 9.05.1989
12Wojciech Gwarek Analiza obwodów mikrofalowych z dwuwymiarową propagacją fali;15.11.1988
11Józef ModelskiMikrofalowe analogowe modulatory i przesuwniki fazy;22.09.1987
10Zdzisław PawłowskiModele zjawisk w spektrometrycznych gazowych detektorach promieniowania jądrowego;2.06.1987
9Marian KazimierczukWysokosprawne źródła energii wielkiej częstotliwości;5.06.1983
8Juliusz EkielBioniczne modelowanie i pomiar przestrzeni bioelektrycznych;22.03.1977
7Adam PiątkowskiSkojarzona metoda filtracji aerozoli submikronowych;7.01.1975
6Witold StraszewiczAnaliza geometryczna właściwości pola akustycznego w obszarach ograniczonych;15.04.1974
5Adam FiokTransmisyjne metody pomiarów dwójników rezonansowych;15.01.1974
4Tadeusz Morawski Nowe zastosowanie metody małych zaburzeń w miernictwie mikrofalowym;19.06.1973
3Jan EbertOptymalizacja obwodów rezonansowych dużej mocy w.cz.;22.06.1969
2Romuald Litwin Impedancja charakterystyczna niektórych odmian mikrofalowych linii opóźniających o budowie okresowej;3.11.1964
1Stefan HahnZjawiska dynamiczne w generatorach o dwóch stopniach swobody;8.05.1962