Przykładowe tematy prac dyplomowych inżynierskich – Inżynieria Biomedyczna

Poniżej przedstawiono przykładowe tematy prac realizowanych (w tym ukończonych) w 2021 r.

IBMpromotor
Algorytmy estymacji parametrów sygnału użytecznego pochodzącego z impulsowych czujników radarowych ultra-małej mocy w systemie monitoringu osób starszychdr inż. Paweł Mazurek
Analiza badań neuroobrazowych z badań czynnościowych fMRI kory wzrokowejdr inż. Ewa Piątkowska-Janko
Analiza cepstralna sygnału mowydr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. uczelni
Analiza chodu za pomocą czujnika głębidr inż. Jakub Wagner
Aplikacja do przeglądania obrazów medycznych w formacie DICOM w przeglądarce internetowej.dr inż. Robert Kurjata
Aplikacja do sterowania kursorem komputerowym za pomocą ruchów głowy i gałek ocznychdr inż. Paweł Mazurek
Aplikacja do wizualizacji i przetwarzania wyników dynamicznej > spektroskopii rezonansu magnetycznegodr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni
Aplikacja mobilna - dzienniczek pacjentadr inż. Robert Kurjata
Aplikacja mobilna - dzienniczek senioradr inż. Robert Kurjata
Aplikacja mobilna do opieki nad bliskimi: seniorem, dzieckiem.dr inż. Andrzej Rychter
Internetowy interfejs użytkownika dla bazodanowego system identyfikacji białek dr inż. Tymon Rubel
Jednokanałowe urządzenie do pomiaru sygnału EMGdr inż. Grzegorz Domański
Modernizacja tomografu MRI Philpis Outlook Proviewmgr inż. Wojciech Obrębski
Odszumianie sygnału EKG z wykorzystaniem metody progowania współczynników falkowychdr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. uczelni
Oprogramowanie do wizualizacji danych z tandemowej spektrometrii mas na potrzeby badańdr inż. Tymon Rubel
Oprogramowanie do wizualizacji i analizy obrazów medycyny nuklearnejdr inż. Jacek Kryszyn
Program do analizy mammogramów w celu wykrywania zwapnieńdr inż. Grzegorz Domański
Program do modelowania efektów jonowych w pomiarach bioimpedancjidr inż. Grzegorz Domański
Program interpretacji języka opisu struktury i symulacji EM UDO w języku Python w zastosowaniach biomedycznychdr inż. Maciej Sypniewski
Serwis internetowy udostępniający wyniki badań proteomicznychdr inż. Tymon Rubel
System do nadzorowania terapii pacjentów z aplikacją mobilnądr inż. Robert Kurjata
System do wspomagania obsługi zgłoszeń dla personelu medycznegodr inż. Robert Kurjata
Termometr lekarski z interfejsem Bluetooth Smart.dr inż. Robert Kurjata
Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów w tomografii PETdr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni
Wykorzystanie splotowych sieci neuronowych do rozpoznawania znaków języka migowegodr inż. Grzegorz Galiński
Zastosowanie standardu HL7 CDA w szpitalnym systemie informatycznymdr inż. Jacek Kryszyn