Przykładowe tematy prac dyplomowych inżynierskich – EIM (Elektronika i Informatyka w Medycynie)

Poniżej przedstawiono przykładowe tematy prac dyplomowych inżynierskich realizowanych (w tym zakończonych) w 2021 r.

EIMpromotor
Aplikacja mobilna - dzienniczek pacjentadr inż. Andrzej Rychter
Cyfrowy sterownik do szerokopasmowego tłumika sygnału na potrzeby stanowiska pomiarowego szumów przedwzmacniaczadr inż. Andrzej Rychter
Czujnik jakości powietrza z komunikacją GSM - IoTdr inż. Andrzej Rychter
Implementacja sieci neuronowej do wyznaczania dysparycji w obrazach stereowizyjnychmgr inż. Wojciech Obrębski
Internetowy system gromadzenia i prezentacji danych z czujników medycznychdr inż. Robert Kurjata
Numeryczne modelowanie płuc w elektrycznej tomografii impedancyjnejdr inż. Jacek Kryszyn
Przeglądarka obrazów dla medycyny nuklearnejdr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni
Przeglądarka obrazów medycyny nuklearnej w standardzie DICOMdr inż. Jacek Kryszyn
Segmentacja trójwymiarowych obrazów ultrasonograficznychdr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. uczelni
Zastosowanie standardu HL7 CDA w szpitalnym systemie informatycznymdr inż. Jacek Kryszyn