Staff

PersonE-mail addressRoomPhone no.
Piotr Bogorodzki, D.Sc., prof. WUTP.Bogorodzki@ire.pw.edu.pl70+48 22 234 7345
Piotr Brzeski, Ph.D. P.Brzeski@ire.pw.edu.pl 59+48 22 234 7577
+48 22 234 7742
Grzegorz Domański, Ph.D.G.Domanski@ire.pw.edu.pl61+48 22 234 7626
Tomasz Jamrógiewicz, M.Sc., emeritusT.Jamrogiewicz@ire.pw.edu.pl67+48 22 234 7917
Marian Kazubek, Ph.D., emeritusM.Kazubek@ire.pw.edu.pl67+48 22 234 7917
Bogumił Konarzewski, Ph.D.B.Konarzewski@ire.pw.edu.pl64+48 22 234 7916
Jacek Kryszyn, Ph.D.J.Kryszyn@ire.pw.edu.pl59+48 22 234 7577
Robert Kurjata, Ph.D.R.Kurjata@ire.pw.edu.pl61+48 22 234 7626
Janusz Marzec, D.Sc., prof. WUTJ.Marzec@ire.pw.edu.pl65+48 22 234 7643
Tomasz Olszewski, M.Sc.T.Olszewski@ire.pw.edu.pl59+48 22 234 7577
Jarosław Orzeł, M.Sc. J.Orzel@ire.pw.edu.pl71+48 22 234 6087
Zdzisław Pawłowski, Prof. D.Sc., emeritus Z.Pawlowski@ire.pw.edu.pl65+48 22 234 7955
Ewa Piątkowska-Janko, Ph.D.janko@ire.pw.edu.pl69+48 22 234 7918
Dariusz Radomski, Ph.D.D.Radomski@ire.pw.edu.pl4+48 22 234 5017
Tymon Rubel, Ph.D. T.Rubel@ire.pw.edu.pl74+48 22 234 7739
Andrzej Rychter, Ph.D.A.Rychter@ire.pw.edu.pl64+48 22 234 7916
Waldemar Smolik, D.Sc., prof. WUTW.Smolik@ire.pw.edu.pl5+48 22 234 5786
Roman Szabatin, Ph.D., emeritusR.Szabatin@ire.pw.edu.pl59+48 22 234 7577
Andrzej Wasilewski A.Wasilewski@ire.pw.edu.pl 73+48 22 234 7919
Joanna Witkowska
J.Witkowska@ire.pw.edu.pl
66+48 22 234 7955
+48 22 825 13 63
Krzysztof Zaremba, Prof. D.Sc.K.Zaremba@ire.pw.edu.pl72+48 22 234 7955
Marcin Ziembicki, M.Sc.M.Ziembicki@ire.pw.edu.pl63+48 22 234 3660

 

Ph.D. Students

Current list of Ph.D. students is published on main web page of Institute in Structure submenu – here.