Kompresja danych

Artur Przelaskowski

 

Z założenia umieszczone tutaj materiały mogą być wykorzystane jedynie w pracy dydaktycznej oraz naukowej według przyjętych ogólnie zasad. Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o ewentualnym wykorzystaniu tych materiałów.

Proszę o przekazywanie wszelkich uwag, komentarzy i spostrzeżeń...

Cytujących proszę o zamieszczanie odnośnika:

A.Przelaskowski, Kompresja danych, skrypt internetowy http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/koda/skrypt.html, 2002.

Znaczna część materiałów zawartych w tym skrypcie, poprawionych, rozbudowanych o przykłady, inne metody, algorytmy została zamieszczona w książce: A.Przelaskowski, "Kompresja danych: podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów", Wydawnictwo BTC, W-wa, 2005.

 

 Wprowadzenie
 Teoretyczne podstawy kompresji bezstratnej
 Metoda Huffmana
 Kodowanie arytmetyczne
 Kodowanie słownikowe
 Metody predykcyjne
 Bezstratna kompresja obrazów
 Wprowadzenie do kompresji stratnej
 Ocena jakości obrazów rekonstruowanych
 Kwantyzacja wektorowa
 Kodowanie transformacyjne
 Kompresja fraktalna
 Kodowanie pasmowe (falkowe)
 Kompresja wideo
 Nowe standardy i algorytmy