NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH PRZYZNANE PRZEZ JM REKTORA W ROKU 2019

Nagroda I stopnia za całokształt dorobku
prof. dr hab. inż. Józef Modelski

Nagroda II stopnia za działalność naukową

dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni

Nagroda III stopnia za pracę doktorską

dr inż. Paweł Mazurek

Nagroda I stopnia za działalność naukową

Zespół w składzie:

dr hab. inż. Jerzy Krupka, prof. uczelni

dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł Kopyt

mgr inż. Tomasz Karpisz

mgr inż. Adam Pacewicz

mgr inż. Marcin Rytel

inż. Jerzy Cuper

Nagroda I stopnia za działalność naukową

Zespół w składzie:

prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

dr inż. Konrad Godziszewski

dr inż. Grzegorz Bogdan

dr inż Krzysztof Derzakowski

mgr inż. Przemysław Piasecki

Nagroda I stopnia za działalność organizacyjną

prof. dr hab. inż. Roman Morawski (zespołowa)

Nagroda II stopnia za działalność organizacyjną

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Nagroda III stopnia za działalność organizacyjną

prof. dr hab inż Józef Modelski

prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki dr hab. inż. Bartłomiej Salski