Publikacje

Książki, rozdziały, rozprawy

 1. Przelaskowski A., "Kompresja danych: podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów" (Data Compression: fundamentals, lossless conceptions, image coders), Wydawnictwo BTC , pp. 260, 2005.
 2. Przelaskowski A., "Falkowe metody kompresji danych obrazowych" (Wavelet-based image data compression), rozprawa habilitacyjna (DSc dissertation), Oficyna Wydawnicza PW (Publishing House of the Warsaw University of Technology), pp. 226, September 2002
 3. Przelaskowski A., "Lifting-based reversible transforms for lossy-to-lossless wavelet codecs", Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2124:61-70 , 2001
 4. Przelaskowski A., "Hybrid lossless coder of medical images with statistical data modelling", Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2124:92-101, 2001
 5. Przelaskowski A., " Today's and tomorrow's Medical Imaging ", Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2124:236-237, 2001
 6. Kazubek M., Przelaskowski A., Mirkowski J., Jamrógiewicz T., Padee L., "Estymacja ukrwienia z wykorzystaniem techniki Power Doppler" (Power Doppler-based 3DP erfusion imaging), Bioinżynieria. Priorytetowy program naukowo-badawczy, vol. 2, pp. 129-138, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Publishing House of the Warsaw University of Technology), 1999
 7. Przelaskowski A., "Kompresja danych" (Data compression), skrypt w Internecie, 1998-2002 (Internet accessible materials, 1998-2002)
 8. Przelaskowski A., "Miary jakości"(Quality measures), chapter in "Multimedia - Algorytmy i Standardy kompresji" (Multimidia - compression algorithms and standards) eds. W. Skarbek, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, pp. 111-142, 1998
 9. Kazubek M., Przelaskowski A., Mirkowski J., Jamrógiewicz T., "Kompresja sekwencji obrazów echokardiograficznych" (The compression of echocardiography image sequences), Bioinżynieria. Priorytetowy program naukowo-badawczy, 1:65-76, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Publishing House of the Warsaw University of Technology), 1997
 10. Przelaskowski A., "Efektywne metody kompresji obrazów medycznych" (Efficient methods of medical image compression), rozprawa doktorska (PhD dissertation), Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, pp. 122, 1995
 11. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., Padee L., "Analiza obrazów USG" (Ultrasonic image analysis), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Stan badań w Polsce (Biocybernetics and biomedical engineering), PAN Press, pp.773-775, 1994
 12. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., Brzeski P., Szabatin R., "Kompresja i archiwizacja medycznych danych obrazowych" (Medical image compression and archiving), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Stan badań w Polsce (Biocybernetics and biomedical engineering), PAN Press, pp.763-768, 1994
 13. Przelaskowski A., "Algorytmy interpolacji i aproksymacji konturów w badaniu echokardiograficznym do oceny asynergii lewej komory" (Contour interpolation and approximation for echocardiography), praca magisterska (MSc dissertation), Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, pp. 86, 1990

Artykuły w czasopismach

 1. Przelaskowski A., "Metody kompresji obrazów: uwarunkowania dalszego rozwoju" (Tomorrow's image compression today), Przegląd telekomunikacyjny, 10:374-381, 2005 (full text)
 2. Przelaskowski A., "Evaluation of mammogram compression efficiency" (Ocena efektywności kompresji mammogramów), Polish Journal of Radiology, 70(2):47-53, 2005 (full text)
 3. Przelaskowski A., "Vector quality measure of lossy compressed medical images", Computers in Biology and Medicine, 34(3):193-207, 2004 (full text)
 4. Przelaskowski A., "Standard JPEG2000 for medical image applications", Task Quarterly, 8(2):147-158, 2004 (full text)
 5. Przelaskowski A., "Irreversible medical image compression: conditions of acceptability", Task Quarterly, 8(2):303-316, 2004 (full text)
 6. Przelaskowski A., Kukuła A., Surowski P., "Subiektywna ocena jakości diagnostycznej kompresowanych stratnie obrazów" (Subjective rating-based diagnostic quality assessment of compressed images), Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 9(1-2):27-37, 2003 (full text)
 7. Wróblewska A., Przelaskowski A., "System automatycznej detekcji i klasyfikacji mikrozwapnień w cyfrowej mammografii" (Computerized system of microcalcifications detection and classification for digital mammography), Elektronizacja 3/2003:8-11, 2003 (full text)
 8. Boniński P., Kazubek M., Przelaskowski A., "Zastosowanie kwantyzacji wektorowej LVQ i sieci neuronowych z propagacją wsteczną w wyborze cech i klasyfikacji mikrozwapnień" (LVQ and neural networks with back propagation applied for features selection and classification of microcalcifications), Elektronizacja 3/2003:11-15, 2003
 9. Wróblewska A., Boniński P., Przelaskowski A., Kazubek M., "Segmentation and feature extraction for reliable classification of microcalcifications in digital mammograms", Opto-electronics Review, 11(3):227-235, 2003 (full text)
 10. Przelaskowski A., "Elastyczność koderów falkowych w systemach archiwizacji i transmisji medycznych danych obrazowych" (Functionality of wavelet coders in medical archiving and data transmission systems), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Elektronika (Publishing House of the Warsaw University of Technology), 130:105-122, Oficyna Wydawnicza PW, 2001
 11. Przelaskowski A., "Techniki optymalizacji falkowej reprezentacji obrazów medycznych" (Coding of wavelet medical image data representation), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Elektronika (Publishing House of the Warsaw University of Technology), 130:123-142, Oficyna Wydawnicza PW, 2001
 12. Przelaskowski A., "Lossless encoding of medical images: hybrid modification of statistical modelling-based conception " Journal of Electronic Imaging, 10(4):966-976, October 2001
 13. Przelaskowski A., "Modelling and quantization of wavelet domain data in compression scheme", Machine Graphics & Vision, 9(1/2):379-388, 2000
 14. Przelaskowski A., "Detail Preserving Wavelet-based Compression with Adaptive Context-Based Quantisation", Fundamenta Informaticae, 34(4):369-388, 1998
 15. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., "Quality Measurement of Compressed Medical Images: Block Effect Measures", proceeding of the 10th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, Medical & Biological Engineering & Computing, 34, Supplement I, part I, pp. 235-236, 1996
 16. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "Application of Medical Image Data Characteristics for Constructing DCT-based Compression Algorithm", proceeding of the 10th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, Medical & Biological Engineering & Computing, vol. 34, Supplement I, part I, pp.243-244, 1996 (full text)
 17. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "A review of medical image compression methods - general characterization", Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 1(1):55-63, 1995
 18. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "The most effective medical image compression methods", Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 1(2):133-144, 1995
 19. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., "Badanie wpływu stratnej kompresji na dokładność obliczeń parametrów ilościowych badań scyntygraficznych" (Impact of lossy compression on the accuracy of quantity parameters estimation for scintigraphy exams), Problemy Medycyny Nuklearnej, 8:87-88, Warszawa 1994
 20. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., Padee L., "Zastosowanie funkcji sklejanych do aproksymacji konturów w badaniach echokardiograficznych" (Application of spline functions to contour approximation in echocardiography diagnosis), Postępy fizyki medycznej, 27(3-4):63-70, Warszawa 1992

Artykuły konferencyjne

 1. Przelaskowski A., Hałasa P., Rieves D., "Progressive and interactive modes of image transmission: optimized wavelet-based image representation", 3rd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication, Abstract Book, pp. 65-66, Kajetany, 2005 (Abstract Presentation)
 2. Przelaskowski A., "Multiresolution pathology signatures in mammograms", Biomedizinische Technik, Medical Physics, 50 (supp 1): 62-63, Proc. ICMP2005, Nuremberg, Germany, 2005.
 3. Wróblewska A., Przelaskowski A., Bargieł P., Boniński P. "Two stage detection and clustering of microcalcifications in mammograms", Biomedizinische Technik, Medical Physics, 50 (supp 1): 56-57, Proc. ICMP2005, Nuremberg, Germany, 2005.
 4. Przelaskowski A. "Multiresolution pathology signatures in mammograms", Biomedizinische Technik, Medical Physics, 50 (supp 1): 62-63, Proc. ICMP2005, Nuremberg, Germany, 2005.
 5. Bargieł P., Boniński P., Wróblewska A., Przelaskowski A., "Perception improvement of chosen pathological changes in mammograms and US images, Biomedizinische Technik, Medical Physics, 50 (supp 1): 64-65, Proc. ICMP2005, Nuremberg, Germany, 2005.
 6. Przelaskowski A., Wróblewska A., Bargieł P., "Wspomaganie decyzji diagnostycznych w mammografii", Structures, Waves, Human Health, 14(2):127-134, 2005.
 7. Przelaskowski A., Wojtaszczyk P., Wróblewska A., "Modelowanie zmian patologicznych sutka z wykorzystaniem analizy wielorozdzielczej", Structures, Waves, Human Health, 14(2):135-142, 2005.
 8. Przelaskowski A., Walecki J., Szerewicz K., Bargieł P., "Acute stroke detection in unenhanced ct exams: perception enhancement by multi-scale approach", Proc. National Conference 'Physics and engineering in the present medicine and health care - the challenges to Poland as a new European Union member', str. 94-95, Warszawa, 2005 (full text)
 9. Wróblewska A., Przelaskowski A., Bargieł P., Boniński P., "Mammoviewer - narzędzie do wielorozdzielczej analizy obrazów medycznych" (Mammoviewer - multiresolution medical image analysis), Materiały ogólnopolskiej konferencji 'Fizyka i inżynieria we współczesnej medycynie i ochronie zdrowia - szanse i wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej', str. 140-141, Warszawa, 2005 (full text)
 10. Wróblewska A., Przelaskowski A., Bargieł P., Boniński P., "Metoda klasteryzacji i segmentacji mikrozwapnień w celu redukcji wskazań fałszywych przy komputerowym wspomaganiu mammografii, Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:396-401, Częstochowa, 2005.
 11. Boniński P., Przelaskowski A., Durasiewicz K., Wróblewska A., Bargieł P., "Automatyczne indeksowanie obrazów w zastosowaniach medycznych", Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:411-416, Częstochowa, 2005.
 12. Bargieł P., Przelaskowski A., Wróblewska A., Boniński P., "Poprawa percepcji guzków spikularnych w obrazach mammograficznych", Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:227-332, Częstochowa, 2005.
 13. Przelaskowski A., Bargieł P., "Wzorce zmian patologicznych w mammografii", Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:342-347, Częstochowa, 2005.
 14. Przelaskowski A., Wróblewska A., "Współczesne systemy wspomagania detekcji patologii w mammografii", Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:348-353, Częstochowa, 2005.
 15. Przelaskowski A., "Experimental comparison of lossless image coders for medical applications", Proc. ICCVG (International Conference on Computer Vision and Graphics) 2004, Warsaw, 2004, Vol. in Computational Imaging And Vision, Springer. In print.
 16. Bargieł P., Przelaskowski A., Wróblewska A., "Wavelet methods in improving the detection of lesions in mammograms", Proc. ICCVG (International Conference on Computer Vision and Graphics) 2004, Warsaw, 2004, Vol. in Computational Imaging And Vision, Springer. In print.
 17. Bargiel P., Orkisz M., Przelaskowski A., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., "Optimal plane search method in blood flow measurements by magnetic resonance imaging", Proceedings of SPIE, Optical Methods, Sensors, Image Processing, and Visualization in Medicine, 5505:135-138, 2004.
 18. Przelaskowski A., "Compression of mammograms for medical practice", Proceedings of the 2004 ACM Symposium on Applied Computing, Computer Applications in Health Care (CAHC), pp. 249-253, 2004
 19. Przelaskowski A., "Reversible compression of medical images: ways of performance improvement", SCAR (The Society for Computer Applications in Radiology) Scientific Abstract Book, Vancouver, pp. 44-46, 2004
 20. Wróblewska A., Przelaskowski A., "Detection of microcalcifications with shape marking in digital mammograms", SCAR (The Society for Computer Applications in Radiology) Scientific Abstract Book, Vancouver, pp. 18-20, 2004
 21. Bargieł P., Wróblewska A., Przelaskowski A., "Falkowe metody poprawy percepcji zmian patologicznych w mammogramach" (Wavelet-based image enhancement for mammography), Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, 85(29):221-229, seria: Konferencje, X Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo, Wrocław, 2004
 22. Przelaskowski A., "Binarny koder obrazów ze skalą szarości" (Binary coder of grayscale images, Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, 85(29):243-252, seria: Konferencje, X Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo, Wrocław, 2004
 23. Przelaskowski A., " Transformacja falkowa jako narzędzie analizy istotnych cech obrazów medycznych" (Wavelet transform applied for analysis of medical images), Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 1:205-210, Gdańsk, 2003
 24. Przelaskowski A., " Standard JPEG2000 w kompresji obrazów medycznych" (Usefulness of JPEG2000 for medical image compression) , Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 1:373-378, Gdańsk, 2003
 25. Przelaskowski A., " Dopuszczalność strat w kompresji medycznych danych obrazowych" (Acceptability of irreversible reconstruction in medical image compression), Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 1:812-817, Gdańsk, 2003
 26. Przelaskowski A., "Numerical equivalent of accuracy as a measure of medical image quality", Proc. XVII IMEKO World Congress, Croatia, pp. 1726-1730, 2003
 27. Przelaskowski A., Kukuła A., "Estimation of diagnostic ability by diagnostic features assessment tests", Proc. XVII IMEKO World Congress, Croatia, pp. 1447-1451, 2003.
 28. Przelaskowski A., " Diagnostic accuracy measures of lossy compressed mammograms", Proceedings of First International ICSC-NAISO Symposium on Information Technologies in Environmental Engineering ITEE, pp. 49-55, 2003
 29. Wróblewska A., Przelaskowski A., "System automatycznej detekcji i klasyfikacji mikrozwapnień w cyfrowej mammografii" (Computerized System for detection and classification of microcalcifications in digital mammograms), Mat. IV Sympozjum "Techniki Przetwarzania Obrazu", pp. 299-305, 2002
 30. Boniński P., Przelaskowski A., Kazubek M., Wróblewska A. "Zastosowanie kwantyzacji wektorowej LVQ w procesie klasyfikacji mikrozwapnień w cyfrowej mammografii" ((LVQ for classification of microcalcifications in digital mammograms), Mat. IV Sympozjum "Techniki Przetwarzania Obrazu", pp. 359-368, 2002
 31. Przelaskowski A., "Performance evaluation of jpeg2000-like data decomposition schemes in wavelet codec", Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing, pp. 788-791, 2001
 32. Przelaskowski A., "Effective integer-to-integer transforms for JPEG2000 coder ", SPIE Conference: Wavelets: Applications in Signal and Image Processing IX, Proceedings of SPIE, 4478:299-310, 2001
 33. Przelaskowski A., "Falkowe metody kompresji danych obrazowych jako narzędzia kształtowania optymalnej reprezentacji strumienia danych" (Wavelet-based image compression tools for estimation of optimal data stream representation), Materiały II Seminarium Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne (Radiocommunication and multimadia seminar), pp. 23-30, 2001
 34. Przelaskowski A., Kawczyński M., Maksymiuk K., Skaliński M., "Effective image compression tools and telemedicine systems", Materiały 1-st Polish-Norwegian Seminar: Selected Research Issues at the Polish and Norwegian Universities, Working group "Medical Technology", pp. 5-6, Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology), October 2001
 35. Przelaskowski A., "Progressive image data compression with adaptive scale-space quantization", Proceedings of SPIE, Internet Imaging, 3964:143-154, 2000
 36. Przelaskowski A., "Statistical modeling and threshold selection of wavelet coefficients in lossy image coder", Proceedings of ICASSP 2000, 4:2055-2058
 37. Przelaskowski A., "Modifications of uniform quantization applied in wavelet coder", Proceedings of IEEE Data Compression Conference, Snowbird, Utah, pp. 293-302, 2000. (full text)
 38. Przelaskowski A., "Hybrid Vector Measures of Compressed Medical Images", SPIE Symposium Medical Imaging: Image Perception and Performance, http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Publikacje/ap_HVM.pdf, 2000
 39. Przelaskowski A., "Coding of non-smooth images in lossless manner", Proceedings of SPIE, Multimedia Storage and Archiving Systems IV, 3846:432-440, 1999
 40. Przelaskowski A., "New methods of lossless archiving of medical images", ", 54th ICB Seminar, Multimedia, Data Integration, Medical Databases, Warszawa, pp. 42-44, 1999
 41. Przelaskowski A., "Vector quality measures of medical images", 54th ICB Seminar, Multimedia, Data Integration, Medical Databases, Warszawa, pp. 45-46, 1999
 42. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "Comparison and Assessment of Various Filter Banks for Wavelet-based Medical Image Compression", proceedings of the 14-th biennial international conference BIOSIGNAL'98, Analysis of Biomedical Signals and Images, pp. 23-25, 1998
 43. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., "Wavelet denoising and classical filtering of medical images", proceedings of the 14-th biennial international conference BIOSIGNAL'98, Analysis of Biomedical Signals and Images, pp. 26-28, 1998
 44. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "Wavelet compression of US images", Proceeding of the 8th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine, Dubrovnik, Croatia, pp. 1116-1119, 1998
 45. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., "Wavelet Domain Denoising of Ultrasonic Images", Proceeding of the 8th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine, Dubrovnik, Croatia, pp. 1014-1016, 1998
 46. Przelaskowski A., "Coding scheme optimization of image wavelet representation", Proceedings of SPIE, Multimedia Storage and Archiving Systems III, 3527:465-475, 1998
 47. Przelaskowski A., "Fitting a quantization scheme to multiresolution detail preserving compression algorithm", Proceedings of the IEEE-SP International Symposium on Time-Frequency and Time-Scale Analysis, Pittsburgh, USA, pp. 485-488, 1998
 48. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "The choice of Wavelet Family for Increasing the Medical Image Compression Efficiency", 4th European Conference on Engineering and Medicine - Book of abstracts, pp. 230-231, 1997
 49. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "Optimalization of the Wavelet-Based Algorithm for Increasing the Medical Image Compression Efficiency", ", proceedings of the TFTS'97 - 2nd IEEE UK Symposium on Applications of Time-Frequency and Time-Scale Methods, pp. 177-180, 1997 (full text)
 50. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "Effective Wavelet-based Compression Method with Adaptive Quantization Threshold and Zerotrees Coding", Proceedings of SPIE, Multimedia Storage and Archiving Systems II, 3229:348-356, 1997 (full text)
 51. Przelaskowski A., "Przestrzenno-częstotliwościowa kwantyzacja i kodowanie współczynników transformaty wavelet do tworzenia minimalnej reprezentacji obrazów" (Space-frequency quantisation and encoding of wavelet transform for minimum image representation), III Sympozjum "Techniki Przetwarzania obrazu", Serock, October 1997, pp. 93-102
 52. Przelaskowski A., "Wykorzystanie transformaty wavelet do redukcji nadmiarowości oryginalnej reprezentacji medycznych danych obrazowych" (Wavelet transform-based redundancy reduction of medical image representation), X Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", II:600-604, Warszawa,1997
 53. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., "Using A Priori Information for Improving the Compression of Medical Images", proceedings of the 13-th biennial international conference BIOSIGNAL'96, Analysis of Biomedical Signals and Images, 13:32-34, 1996 (full text)
 54. Przelaskowski A., Kazubek M., Jamrógiewicz T., "Methods for Determining Diagnostic Accuracy of Lossy Compressed Medical Images", proceedings of the 13-th biennial international conference BIOSIGNAL'96, Analysis of Biomedical Signals and Images, 13:48-50, 1996 (full text)
 55. Przelaskowski A., "Kompresja obrazów medycznych" (Medical image compression, 'Człowiek a komputer. Medycyna' - materiały konferencyjne, pp. 109-119, Warszawa 1995
 56. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., Brzeski P., "Kompresja i archiwizacja medycznych danych obrazowych" (Compression and archiving of medical image data), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Stan badań w Polsce (Biocybernetics and biomedical engineering), PAN Press, pp. 763-765, 1994
 57. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., "Lossy Compression of Medical Images", Proceedings of the 12th international conference BIOSIGNAL'94, pp. 36-38, Brno 1994
 58. Kazubek M., Przelaskowski A., Jamrógiewicz T., "Compression and Archiving the Medical Image Data", Proceedings of the 4th European Symposium & Exhibition on Semiconductor Engineering and Materials Technology SET'94, pp. 221-222, April 1994
 59. Przelaskowski A., "Metody kompresji obrazów medycznych z wykorzystaniem dyskretnej transformaty kosinusowej" (Discrete cosine transform-based methods of medical image compression), II Sympozjum Naukowe 'Techniki Przetwarzania Obrazu' - materiały z konferencji, Serock, November 1993, pp. 198-204