Kodowanie danych (KODDAN)

Materiały wykładowe: 
wprowadzenie
informacja
kody symboli
kod arytmetyczny
kody słownikowe
kody predykcyjne

Oprogramowanie: 
kodery danych

Inne źródła: 
Kompresja danych

opracował A.Przelaskowski