PODSTAWY INŻYNIERII DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W MEDYCYNIE

Fundamentals of imaging engineering for medical diagnosis

Materiały dydaktyczne

Na stronie zamieszczono materiały dydaktyczne na potrzeby przedmiotu PIDOM (PIDOM lectures, labs, presentations; only for academic and research purposes according to respective rules)

Przy ich opracowaniu korzystano niekiedy ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie, materiałów reklamowych, arykułów, archiwalnych zasobów własnych i innych; wykorzystywanie ich w celach komercyjnych i innych jest zabronione. Autor serdecznie dziękuje wszystkim, których materiały zostały wykorzystane na podtrzeby dydaktyczne w ramach PIDOM.

Gdyby ktokolwiek uznał, że zamieszczone tutaj prezentacje naruszają jego dobra, proszę o niezwłoczny kontakt: A. Przelaskowski


PIDOM
Laboratoria (labs exercises) Oceny(student scores) Wykłady (lectures) Skrypt (preprint) Dodatki (appendix) Przydatne źródła (resources)

Laboratoria, eksperymenty ( labs exercises)

Opis laboratoriów
Obrazy testowe (mammografia)
Obrazy testowe (zawał mózgu w CT)
MammoViewer
Pomocnicze narzędzia (matlab)

Ocena pracy studentów(student scores)

Zadania przykładowe (Example of the Exam)
Wyniki (Scores)

Materiały wykładowe (lectures)

Lecture_1
Lecture_2
Lecture_3
Lecture_4
Lecture_5
Lecture_6

Skrypt (preprint book)

notes

Dodatki (appendix)

CAD dla radiologii
Mammografia 3W
Mammografia 3W

Przydatne źródła (resources)

Komputerowe wspomaganie diagnostyki (CAD) radiologicznej
Mammographic Image Analysis
ACRIN
Imaging the Breast
Brain Atlas
DICOM
DICOM
Image Processing Fundamentals
Medical Image Processing
Baza obrazów, zarządzanie - Casimage
Obrazy 3W