Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych jest pracownią w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, który jest jednym z sześciu instytutów wchodzących w skład Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, będącego największym wydziałem Politechniki Warszawskiej.

Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

kierownik: prof. dr hab. Roman Z. Morawski
tel.: (+48 22) 234 7721, fax: (+48 22) 825 52 48

Najnowsze publikacje:

R.Z.Morawski, A.Miękina: Application of principal components analysis and signal-to-noise ratio for calibration of spectrophotometric analysers of food.

J.Wagner,R.Z.Morawski,A.Miękina: Comparison of five SVD-based algorithms for calibration of spectrophotometric analyzers.

R.Z.Morawski,A.Miękina,P.Bajurko: Measurement data proeprocessing in a radar-based system for monitoring of human movements.

R.Z.Morawski,Y.Yashchyshyn,M.Piórek,F.F.Jacobsen,K.Øvsthus,W.Winiecki: Monitoring of human movements by means of impulse-radar sensors.