Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych jest pracownią w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, który jest jednym z sześciu instytutów wchodzących w skład Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, będącego największym wydziałem Politechniki Warszawskiej.

Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

kierownik: prof. dr hab. Roman Z. Morawski
tel.: (+48 22) 234 7721, fax: (+48 22) 825 52 48

Najnowsze publikacje:

R.Z.Morawski, Technoscientific Research: Methodological and Ethical Aspects, Walter de Gruyter, Berlin - Boston 2019.

J.Wagner, A.Miękina, R.Z.Morawski, "Comparison of three least-squares methods for fusion of data from radar and depth sensors applied for persons? monitoring", Proc. 2018 IMEKO World Congress (Belfast, UK, September 3-6, 2018), pp. 1-4.

J.Wagner, A.Miękina, R.Z.Morawski, "Optimisation of regularisation methods for differentiation of measurement data in monitoring of human movements", Proc. 2018 IMEKO World Congress (Belfast, UK, September 3-6, 2018), pp. 1-4.

R.Z.Morawski, "Measurement as abduction", Proc. Book of abstracts of the Conference 'Measurement at the Crossroads: History, philosophy and sociology of measurement' (Paris, France, June 27-29, 2018), p. 26.

J.Wagner, P. Mazurek, A.Miękina, R.Z.Morawski, "Regularised differentiation of measurement data in systems for monitoring of human movements", Biomedical Signal Processing and Control, 2018, Vol. 43, pp. 265-277.

P. Mazurek, J.Wagner, R.Z.Morawski, "Use of kinematic and mel-cepstrum-related features for fall detection based on data from infrared depth sensors", Biomedical Signal Processing and Control, 2018, Vol. 40, pp. 102-110.