Studia
Wydział
Instytut
Pracownia


    Badania
Przepływy
Percepcja
C A D


    Publikacje
Opublikowane


   
  Home   |   Kontakt

Dr inż.  P a w e ł   B a r g i e ł

     Artykuły opublikowane

 • Sklinda K., Bargiel P., Przelaskowski A., Bulski T., Walecki J., Grieb P., Multiscale extraction of hypodensity in hyperacute stroke, Medical Science Monitor, 13(Suppl 1):5-10, Proc XXXVIII Congress of the Polish Medical Society of Radiology, 2007
 • Przelaskowski A., Podsiadly-Marczykowska T., Wroblewska A., Boninski P., Bargiel P., Computer-aided interpretation of medical images: mammography case study, Machine Graphics & Vision, in press 2007
 • Przelaskowski A., Sklinda K., Bargieł P., Walecki J., Biesiadko-Matuszewska M., Kazubek M., Improved early stroke detection: wavelet-based perception enhancement of computerized tomography exams, Computers in Biology and Medicine, 37(4):524-533, 2007
 • Przelaskowski A., Bargieł P., Sklinda K., Zwierzynska E.,* *Ischemic stroke modeling: multiscale extraction of hypodense signs, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4482:171-181, Proc 11th Int Conf Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, Springer Verlag, 2007
 • Bargieł P., Przelaskowski A., Wróblewska A., Wavelet methods in improving the detection of lesions in mammograms, Computational Imaging and Vision, 32:869-874, Proc. ICCVG (International Conference on Computer Vision and Graphics) 2004, Warsaw, Springer, 2006
 • Wróblewska A., Przelaskowski A., Bargieł P., Boniński P., Metoda klasteryzacji i segmentacji mikrozwapnień w celu redukcji wskazań fałszywych przy komputerowym wspomaganiu mammografii, Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:396-401, Częstochowa, 2005
 • Boniński P., Przelaskowski A., Durasiewicz K., Wróblewska A., Bargieł P., Automatyczne indeksowanie obrazów w zastosowaniach medycznych, Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:411-416, Częstochowa, 2005
 • Bargieł P., Przelaskowski A., Wróblewska A., Boniński P., Poprawa percepcji guzków spikularnych w obrazach mammograficznych, Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:227-332, Częstochowa, 2005
 • Przelaskowski A., Bargieł P., Wzorce zmian patologicznych w mammografii, Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 1:342-347, Częstochowa, 2005
 • Przelaskowski A., Walecki J., Szerewicz K., Bargieł P., Acute stroke detection in unenhanced ct exams: perception enhancement by multi-scale approach, Proc. National Conference 'Physics and engineering in the present medicine and health care - the challenges to Poland as a new European Union member', str. 94-95, Warszawa, 2005 (full text)
 • Wróblewska A., Przelaskowski A., Bargieł P., Boniński P., Mammoviewer - narzędzie do wielorozdzielczej analizy obrazów medycznych (Mammoviewer - multiresolution medical image analysis), Materiały ogólnopolskiej konferencji 'Fizyka i inżynieria we współczesnej medycynie i ochronie zdrowia - szanse i wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej', str. 140-141, Warszawa, 2005 (full text)
 • Wróblewska A., Przelaskowski A., Bargieł P., Boniński P. Two stage detection and clustering of microcalcifications in mammograms, Biomedizinische Technik, Medical Physics, 50 (supp 1): 56-57, Proc. ICMP2005, Nuremberg, Germany, 2005
 • Bargieł P., Boniński P., Wróblewska A., Przelaskowski A., Perception improvement of chosen pathological changes in mammograms and US images, Biomedizinische Technik, Medical Physics, 50 (supp 1): 64-65, Proc. ICMP2005, Nuremberg, Germany, 2005
 • Przelaskowski A., Wróblewska A., Bargieł P., Wspomaganie decyzji diagnostycznych w mammografii, Structures, Waves, Human Health, 14(2):127-134, 2005.
 • Bargieł P., Wróblewska A., Przelaskowski A., Falkowe metody poprawy percepcji zmian patologicznych w mammogramach (Wavelet-based image enhancement for mammography), Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, 85(29):221-229, seria: Konferencje, X Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo, Wrocław, 2004
 • Bargiel P., Orkisz M., Przelaskowski A., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Optimal plane search method in blood flow measurements by magnetic resonance imaging, Proceedings of SPIE, Optical Methods, Sensors, Image Processing, and Visualization in Medicine, 5505:135-138, 2004
 • T. Wolak, Z. Pawłowski, P. Bogorodzki, E. Piątkowska-Janko, M. Orzechowski, R. Kurjata, P. Łyszcz, P. Bargieł: Cyfrowe atlasy mózgu i ich wykorzystanie do analizy funkcjonalnych badań mózgu (functional MRI), XIII KBIB'03-Tom II-Biopomiary-Metody Obrazowania, p. 775-780
 • P. Bargieł, Metoda poszukiwania optymalnej płaszczyzny pomiarowej w tomograficznych badaniach przepływu krwi, XIII KBIB'03-Tom II-Biopomiary-Metody Obrazowania, p. 788-791
Copyrights © 2005 PBargiel@ire.pw.edu.pl All rights reserved