dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Gmach Elektroniki, pok. 443

Konsultacje: środy 12.15 - 14.00

e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

DYDAKTYKA

ZREALIZOWANE PRACE DYPLOMOWE

 1. Modulacja quasi-jednowstęgowa sygnałów analogowych i cyfrowych (inż.)
 2. Metody tłumienia składowych skrośnych w rozkładzie Wignera sygnałów akustycznych (inż.)
 3. Porównanie właściwości nadajników radiotelefonów na pasmo 27 MHz (CB) na podstawie pomiaru ich parametrów (inż.)
 4. Analiza niezawodności zasilania urządzeń telekomunikacyjnych za pomocą systemu zdalnego nadzoru nad obiektami telekomunikacyjnymi (inż.)
 5. Przystosowanie obiektów radiokomunikacyjnych do nadawania telewizji cyfrowej (inż.)
 6. Reprezentacja zmodulowanych sygnałów cyfrowych w dziedzinie czasu i częstotliwości w środowisku Matlab (inż.)
 7. Wizualizacja rozkładów "czas-częstotliwość" sygnałów akustycznych (inż.)
 8. Wybrane metody opisu obrazów teksturowych (inż.)
 9. Kodowanie wielomianowe - symulacja pracy kodera i dekodera (inż.)
 10. Zastosowanie funkcji wygładzających w analizie sygnałów mowy z użyciem przekształceń czasowo-częstotliwościowych (inż.)
 11. Aplikacja do generowania i badania właściwości sygnałów losowych czasu dyskretnego (inż.)
 12. Analiza sygnałów niestacjonarnych w oparciu o dekompozycję EMD, widmo Hilberta oraz inne rozkłady typu czas-częstotliwość (mgr)
 13. Zastosowanie algorytmów Huffmana w kodowaniu plików tekstowych (inż.)
 14. Analiza częstotliwościowa wybranych przebiegów okresowych i nieokresowych w środowisku Matlab (inż.)
 15. Perceptual analysis of chosen digital audio signal watermarking techniques (inż.)
 16. Analiza sygnałów osłuchowych z wykorzystaniem rozkładu Wignera-Ville’a (inż)
 17. Filtry Gabora i ich zastosowanie w obrazowaniu medycznym (inż.)
 18. Zastosowanie okienkowanego rozkładu Wignera do analizy sygnałów elektromiograficznych (inż.)
 19. Badanie stabilności systemów czasu ciągłego i dyskretnego w środowisku LabVIEW (inż.)
 20. Właściwości transmisyjne filtrów rzeczywistych i ich badanie w środowisku MATLAB (inż.)
 21. Analiza widmowa i filtracja z wykorzystaniem LabVIEW (inż.)
 22. Modulacje kodowane kratowo – podstawy teoretyczne i implementacja kodera i dekodera (mgr)
 23. Analiza pracy serca z zastosowaniem metody znakowanego rezonansu magnetycznego oraz filtrów Gabora (mgr)
 24. Klasyfikacja sygnałów elektromiograficznych z wykorzystaniem analizy EMD (mgr)
 25. Kwaternionowa postać wykładnicza w analizie zmian poziomu jasności i rekonstrukcji obrazów kolorowych (inż.)
 26. Regulacja automatyczna metabolizmu glukozy u diabetyków w środowisku Matlab/Simulink (inż.)
 27. Zastosowanie kwaternionów do znakowania wodnego obrazów kolorowych (inż.)
 28. Wykorzystanie kwaternionowej postaci wykładniczej w analizie obrazów RGB i HSV (mgr)
 29. Badanie obwiedni sygnału osłuchowego płuc z wykorzystaniem pojęcia sygnału analitycznego (inż.)
 30. Cykliczna funkcja autokorelacji i cykliczne widmo sygnału EEG (inż.)
 31. Metoda EMD w obrazowaniu medycznym (inż.)
 32. Analiza parametryczna obwiedni sygnału osłuchowego płuc (mgr)
 33. Widmo Hilberta w analizie sygnałów elektromiograficznych (inż.)
 34. Cykliczna gęstość widowa sygnałów zmodulowanych cyfrowo w obecności szumu (inż.)
 35. Implementacja algorytmu REPET wyodrębniania ścieżki wokalnej z utworów muzycznych (inż.)