ODZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA ORGANIZMY ŻYWE
Wstęp

¬ródła pól elektromagnetycznych

Mikrofale i materia

Biofizyka oddziaływania mikrofal

Zastosowania medyczne pól elektromagnetycznych

Pomiary pól elektromagnetycznych

Ochrona przed promieniowaniem pól elektromagnetycznych

Przykładowe pytania na kolokwium 2Komunikaty

Drugie kolokwium odbędzie się dnia 15 stycznia 2014r.