KOMPRESJA DANYCH

Strona gromadzi różnego typu programy, bibilioteki, narzędzia, dokumenty, opisy, testy jedynie w celach dydaktycznych lub badawczych (naukowych)


Programy, funkcje, biblioteki(z sieci, prac studenckich, badań własnych)

KODA lab
QccPack

Projekty, eksperymenty, badania

RLE
InterfaceJPEG2000
EZW
Wavelet/arithmetic coding with ROI selection
Archiwizery (archivers)

Kodery obrazów

APT
SPIHT
AIC
Corona

Kompresja bezstratna

Kodowanie arytmetyczne (Arithmetic coding)
Kodowanie Huffmana (Huffman coding)
Kodowanie słownikowe (Dictionary coding)

Kompresja stratna

Image Communications Lab: PSNR Results
Compression Research

Kompresja falkowa

Wavelet Image Compression Construction Kit
Implementation of EZW
JPER2000 (Dominik Rives)
Progressive Internet Wavelet Codec (Paweł Hałasa)

Standardy

JPEG Compression
Intel JPEG

JBIGkit
JBIGkit for Windows
Pegasus JBIG2

Jasper (JPEG2000)
JJ2000
Kakadu (JPEG2000)
Luratech JPEG2000
Pegasus Imaging (JPEG,JPEG2000,JBIG,Medical applications)
MIGRATOR2000

H.264/AVC