Dydaktyka

Przedmioty

Kompresja danych (Data compression)(KODA)
Laboratorium kompresji danych (Labaratory of data compression) (LABKO)
Analiza danych pomiarowych - Ocena diagnostycznej użyteczności obrazów(Measurements of Image Data Usefulness) (ADP)
Aparatura ultrasonograficzna (Ultrasound apparatus) (ADS)
Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej (Computer-aided image-based diagnosis) (KWOD)
Podstawy inżynierii diagnostyki obrazowej w medycynie (Fundamentals of imaging engineering for medical diagnosis) (PIDOM)
Grafika komputerowa (Computer graphics) (GRK)
Wstęp do technik multimedialnych (Introduction to multimedia) (w OKNIE)
Kodowanie danych (Data Coding) (KODDAN) - WSPiNS
Podstawy technik multimedialnych (Multimedia) (MEDIA) - WSPiNS
Sztuczna inteligencja (Artificial intelligence) (SZIN) - WSPiNS
Cyfrowe przetwarzanie obrazów: laboratorium "Kompresja Obrazów"(Lab of image compression) (CPOOlab test image)
Dźwięk i obraz w usługach teleinformatycznych (Audio and image for teleinformation service) - WSISIZ

Kiedyś (at one time) ...

Kompresja obrazów (Image compression) - WSISIZ
Indeksowanie multimediów (Multimedia indexing) - WSISIZ

Studenci

Jakub Sadura, Detekcja, izolacja oraz trójwymiarowa prezentacja serca w badaniach TK w aplikacji dostępowej do serwera obrazów referencyjnych
Kamil Skrzypczyk, Badanie efektywności metod zwiększania rozdzielczości obrazów medycznych
Joanna Zamojska, Optymalizacja mobilnej przeglądarki obrazów medycznych na użytek telediagnostyki
Radosław Pietkiewicz, Systemy informatyczne w medycynie
Joanna Rogowska, Indeksowanie obrazowych danych medycznych
Mateusz Smarzewski, Przenośny ultrasonograf
Robert Wiktorowicz, Systemy informatyczne w medycynie
Dominika Życka, Diagnostyka mózgu
Marek Warpechowski, Aplikacja do rekonstrukcji starych zdjęć
Magdalena Slusarczyk, Kodek obrazów z adaptacyjną predykcją

Doktoranci

Rafał Jóźwiak, Kompresja obrazów medycznych z selekcją informacji diagnostycznej, PhD
Grzegorz Ostrek, Komputerowe wspomaganie neurodiagnostyki, PhD
Magdalena Jasionowska, Wspomaganie detekcji zmian spikularnych w mammogramach, PhD
Aleksandra Rutczyńska, Verification of the spaceborne detector for photon polarization measurements of gamma-ray bursts (Weryfikacja satelitarnego detektora polaryzacji fotonów emitowanych podczas błysków gamma), PhD
Cezary Mróz, Wykorzystanie ultrasonografii trójwymiarowej do wczesnego wykrywania raka piersi, PhD

Byli studenci, doktoranci, obronione prace

Radosław Pietkiewicz, Badanie wybranych deskryptorów wizualnych w opracowanym systemie CBIR na przykładzie przeszukiwania wyników badań CT głowy, MSc, 2013
Tomasz Grzyb, Program do planowania dekompresji w nurkowaniu, BSc, 2013 (OKNO)
Artur Gołębiewski, Witryna doradcza dotyczšca zabezpieczenia antywirusowego, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Joanna Żurawek, ''Planeta 21'' - portal poœwięcony trisomii 21, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Błażej Kamiński, Internetowy serwis doradczy w zakresie oceny użytecznoœci gier aplikacyjnych, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Przemysław Zawadka, Portal internetowy kibiców Realu Madryt, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Małgorzata Mileszczyk, Interaktywny portal do nauki słownictwa i gramatyki języka angielskiego z wykorzystaniem metody audiowizualnej, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Łukasz NiedŸwiecki, Portal wspierajšcy obsługę lokalnych rozgrywek piłkarskich, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Dariusz Dominiczak, Portal internetowy o zdrowej żywności, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Marcin Rucki, Aplikacja intranetowa wspomagająca wewnętrzną komunikację w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Paweł Strzelec, Strona Internetowa z bazą piłkarską lig europejskich, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Sławomir Każuch, System ewidencji magazynowej i serwisowej medycznych urządzeń radiologicznych zbudowany w oparciu o technologie internetowe, BSc, 2013 (Collegium Mazovia)
Joanna Wilczewska, Metody detekcji guzów w mammogramach, MSc, 2013
Olga Stankiewicz, Ukrywanie informacji w obrazach medycznych, BSc, 2012
Mateusz Smarzewski, Konfiguracja przenośnego skanera USG Sontrace firmy Dramiński wraz z rekonstrukcją obrazów modu B, BSc, 2012
Monika Knap, Automatyczne rozpoznawanie tkanki niedokrwiennej we wczesnoudarowych obrazach CT mózgu, MSc, 2012
Agnieszka Ziemek, Komputerowe wspomaganie detekcji symptomów raka płuc w radiogramach, MSc, 2012
Radosław Pietkiewicz, Telekonsultacje medyczne z wykorzystaniem narzędzia do wideokonferencji, BSc, 2012
Marcin Fuz, Aplikacja do detekcji twarzy w obrazach pojedynczych, BSc, 2012 (OKNO)
Bartosz Gromulski, Automatyzacja testów funkcjonalnych aplikacji internetowych, BSc, 2012 (Collegium Mazovia)
Adrian Trusiak, Aplikacja wspomagająca zarządzanie prefabrykowaną konstrukcją stalową, BSc, 2012 (Collegium Mazovia)
Tomasz Mędza, Aplikacja służąca zarządzaniu Uczelnią, BSc, 2012 (Collegium Mazovia)
Sławomir Goschorski, Aplikacja do obsługi zgłoszeń serwisowych dotyczących maszyn przemysłowych, BSc, 2012 (Collegium Mazovia)
Piotr Regulski, Porównanie algorytmów szkieletyzacji: pocieniania i pomiaru odległości w zastosowaniach stomatologicznych, BSc, 2012 (OKNO)
Michał Moryc, Weryfikacja metod archiwizacji danych w radiologicznych systemach informacyjnych, MSc, 2012
Robert Wiktorowicz, Realizacja medycznego systemu informacyjnego do archiwizacji, przetwarzania i wyszukiwania obrazów, BSc, 2012
Barbara Litwińska, Moduł medycyny ratunkowej z zakresu telekardiologii, BSc, 2012
Dominika Życka, Metoda przestrzennej wizualizacji struktur mózgowia w TK, BSc, 2012
Michał Pawlak, Metody śledzenia kontrastu w badaniach USG realizowane w środowisku Matlab, BSc, 2012 (OKNO)
Artur Rapiński, Wykrywanie i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z wykorzystaniem aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, BSc, 2011 (OKNO)
Artur Kotarbiński, Wykrywanie i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z wykorzystaniem aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, BSc, 2011 (OKNO)
Kamil Skrzypczyk, Realizacja wieloskalowego algorytmu poprawy percepcji obrazów ultrasonograficznych, BSc, 2011
Łukasz Kowalczyk, Ocena użyteczności kodeka JPEG XR, BSc, 2011 (OKNO)
Teresa Podsiadły-Marczykowska, Metody wspomagania procesu interpretacji badań mamograficznych z wykorzystaniem modelu ontologicznego, IBIB PAN, PhD, 2011
Mariusz Kurman, Realizacja szpitalnego systemu informacyjnego na poziomie typowej przychodni, BSc, 2011
Tomasz Donoch, Jakość transmisji sygnału mowy w telefonii IP, MSc, 2011 (WSISIZ)
Aleksander Zubala, Metoda predykcji zniekształceń w stratnie kodowanych strumieniach wideo, MSc, 2011
Tomasz Hutkowski, Projekt strony www w technologii Flash, przeznaczonej na potrzeby niezależnego grafika, BSc, 2010 (OKNO)
Adam Kopeć, Segmentacja struktur mózgu z wykorzystaniem badań tomografii komputerowej, MSc, 2009
Grzegorz Zagrajek, Wizualizacja badań bronchoskopowych z poprawą percepcji, BSc, 2009
Zastosowanie najnowszych technologii internetowych do tworzenia systemów dla medycyny, MSc, 2011
Maciej Piasecki, Indeksowanie obrazów z wykorzystaniem standardu MPEG-7, BSc, 2009 (OKNO)
Agata Korpysz, Metody poprawy jakości archiwalnych zdjęć i dokumentów, BSc, 2009 (OKNO)
Monika Osoba, Kodek JPEG z interfejsem do optymalizacji, BSc, 2009 (OKNO)
Jan Olszak, Komputerowy program wspomagający pracę nauczyciela szkoły specjalnej, BSc, 2009 (OKNO)
Maciej Jaworski, Wybrane elementy szpitalnego systemu informacyjnego z obsługą badań obrazowych, MSc, 2009
Paweł Monastyrski, Moduły RIS/PACS w szpitalnych systemach informacyjnych, BSc, 2009
Mariusz Sucajtys, Przeglądarka badań bronchoskopowych, BSc, 2009
Bartosz Dudek, Improvement of MPEG video data perception, BSc, 2008
Piotr Boniński, Metody indeksowania obrazów medycznych na potrzeby radiologii cyfrowej, PhD, 2008
Grzegorz Ostrek, Analiza obrazu z wykorzystaniem falek kierunkowych, MSc, 2008
Tomasz Krzyżewski, Porządkowanie informacji w celu poprawy jakości progresji strumienia JPEG2000, MSc, 2008
Agnieszka Brzeska, Metody eksploracji danych multimedialnych, BSc, 2008 (OKNO)
Joanna Łukasiewicz, Metoda detekcji zarysu guzków w obrazach mammograficznych, BSc, 2007
Magdalena Jasionowska, Metody detekcji zaburzeń architektury w mammografii, BSc, 2007
Komputerowe wspomaganie detekcji zaburzeń architektury w badaniach mammograficznych, MSc, 2009
Aleksandra Rachocka, Metody segmentacji mózgu w badaniach tomografii komputerowej, BSc, 2007
Zastosowanie 'mieszaniny Gaussów' jako modelu obrazu do segmentacji istotnych obszarów mózgu w TK, MSc, 2009
Dominik Pytlewski, Webowy interfejs do optymalizacji kodeka JPEG2000, BSc, 2007 (OKNO)
Paweł Bargieł, Komputerowe metody poprawy jakości medycznych danych obrazowych, PhD, 2007
Sebastan Zduńczyk, Nowoczesne techniki cyfrowe zabezpieczania i konserwacji zbiorów archiwalnych, MSc, 2006 (WSISIZ)
Marek Adamczyk, Porównanie bezstratnych metod kompresji obrazów, BSc, 2006 (WSISIZ)
Leszek Radecki, Wizualizacja struktur sutka w 3W USG, BSc, 2006
Metody śledzenia kontrastu w badaniach USG, MSc, 2008
Rafał Jóźwiak, Metody wstępnego przetwarzania obrazów USG prostaty z wykorzystaniem przekształceń falkowych, MSc, 2006
Paweł Foryt, Analiza przestrzennych badań 3W USG piersi, BSc, 2006
Metody poprawy percepcji zmian patologicznych w przestrzennym badaniu USG piersi, MSc, 2007
Łukasz Szandecki, Przeglądarka obrazów, BSc, 2005
Piotr Jabłoński, Konwerter formatów obrazowych, BSc, 2005
Bezstratna kompresja danych - metody z rodziny PPM, MSc, 2007
Dominik Rives, Standard kompresji obrazów JPEG 2000 z uwzględnieniem zastosowań w medycynie, BSc, 2002;
Optymalizacją stopnia zniekształceń progresywnej kompresji w standardzie JPEG2000, MSc,2004
Paweł Hałasa, Progresywny internetowy kodek falkowy, BSc, 2004
Konrad Durasiewicz, Indeksowanie medycznych baz danych w dziedzinie falkowej, MSc, 2004
Piotr Galas, Internetowy dekoder JPEG2000, BSc, 2003
Piotr Zagórski, Interfejs kodeka JPEG2000, BSc, 2003
Jarosław Kołbuś, Struktura klient-serwer w JPEG2000, BSc, 2003
Marek Skaliński, Interaktywne przesyłanie danych medycznych w sieci komputerowej, BSc, 2000;
Implementacja interaktywnych metod wymiany i przetwarzania danych w prototypowym systemie teleradiologicznym, MSc, 2003
Krzysztof Maksymiuk, Interaktywne przesyłanie danych medycznych w sieci komputerowej, BSc, 2000;
Implementacja interaktywnych metod wymiany i przetwarzania danych w prototypowym systemie teleradiologicznym, MSc, 2003
Marek Kawczyński, Hurtownia danych w telemedycznym systemie kontroli jakości, MSc, 2002
Marek Skakuj, Koder obrazów według standardu JPEG 2000 do zastosowań internetowych, MSc, 2002
Anna Wróblewska, Komputerowe wspomaganie diagnostyki raka piersi na podstawie badań mammograficznych, MSc, 2002
Metody wspomagania detekcji zmian patologicznych w mammografii, PhD, 2008
Lidia Leszczyńska, Poprawa percepcji zmian patologicznych w obrazach mammograficznych, BSc, 2002
Marek Tyszków, Koder arytmetyczny dla różnych strumieni danych, BSc, 2002
Piotr Stomma, Zagnieżdżony koder obrazów medycznych wykorzystujący transformatę falkową, MSc, 2001
Grzegorz Woźniak, Detekcja zmian nowotworowych w badaniach mammograficznych przy pomocy analizy czas-częstotliwość, MSc, 2001
Tomasz Błażejczyk, System telemedyczny dla mammografii, MSc, 2001
Tomasz Kawalec, System do wspomagania diagnostyki raka sutka, MSc, 2001
Dawid Koziński, Obrazowanie przepływów w badaniach dynamicznych CT z zastosowaniem algorytmów optymalizacji nieliniowej, MSc, 2001
Piotr Łyszcz, Charakterystyka ukrwienia serca i mózgu z wykorzystaniem dynamicznych badań tomograficznych, MSc, 2000
Wojciech Maciejuk, Trójwymiarowe obrazowanie struktur wewnętrznych przy pomocy ultradźwięków, MSc, 2000
Krzysztof Kozakiewicz, Model układu sterowania gniazdem zgrzewania taśmy molibdenowej z agrafką w automacie wykonującym zestawy elektrodowe jarzników lamp rtęciowych, BSc, 1993