Badania

Tematyka

Kompresja danych

Teoria informacji (modele źródeł, kody, twierdzenia o kodowaniu)
Metody bezstratne (entropijne, słownikowe, predykcyjne, BWT etc.)
Metody z zelekcją informacji (stratne)
Kompresja obrazów (modele, algorytmy, standardy)
Metody falkowe, wielorozdzielcze

Ocena jakości diagnostycznej obrazów

Miary obiektywne i subiektywne
Krzywe ROC i ich modyfikacje
Ocena wiarygodności przetwarzanych obrazów medycznych

Medyczne systemy tele-informatyczne (telemedycyna, medyczne systemy informacyjne)

Radiografia cyfrowa
Indeksowanie obrazów
HIS/RIS/PACS,DICOM,IHE
Transmisja informacji obrazowej, protokoły interakcyjne
Teleradiologia (telekonsultacje, telediagnoza)
Cyfrowe systemy akwizycji (CR,detektory cyfrowe)

Wspomaganie decyzji diagnostycznych

Poprawa percepcji zmian
Systemy automatycznej detekcji i diagnozy
Wspomaganie (obiektywizacja) procesu decyzyjnego
Komponowanie badań obrazowych w 3 wymiarach (składanie wolumenów,wizualizacja,poprawa jakości)
Zastosowania: mammografia, radiografia ogólna (płuca), ultrasonografia (sutek, prostata,tarczyca,3W), CT (badania mózgu)

Przetwarzanie i analiza danych obrazowych: ogólnie

Metody przetwarzania wstępnego, aproksymacji, analizy, segmentacji i klasyfikacji
Rekonstrukcja przestrzenna danych obrazowych