GRAFIKA KOMPUTEROWA (W MEDYCYNIE)

COMPUTER GRAPHICS IN MEDICINE

Materiały dydaktyczne

Na stronie zamieszczono materiały dydaktyczne na potrzeby przedmiotu GRK (GRK lectures, projects, presentations; only for academic and research purposes according to respective rules)

Przy ich opracowaniu korzystano niekiedy ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie (przede wszystkim Grafika na PWr , Wazniak, Graphics-Virginia , Barbara Strug ), materiałów reklamowych, arykułów, archiwalnych zasobów własnych i innych; wykorzystywanie ich w celach komercyjnych i innych jest zabronione. Autor serdecznie dziękuje wszystkim, których materiały zostały wykorzystane na podtrzeby dydaktyczne w ramach GRK.

Gdyby ktokolwiek uznał, że zamieszczone tutaj prezentacje naruszają jego dobra, proszę o niezwłoczny kontakt: A. Przelaskowski


GRK
Laboratoria (Labs) Oceny(student scores) Wykłady (lectures) Skrypt (preprint) Dodatki (appendix) Przydatne źródła (resources)

Laboratoria (Laboratory execisies)

Tematy laboratoriów

Ocena pracy studentów(student scores)

Zadania przykładowe (Example of the Exam)
Wyniki (Scores)

Materiały wykładowe (lectures)

Lecture_1
Lecture_2
Lecture_3
Lecture_4
Lecture_5
Lecture_6

Skrypt (preprint book)

GRK_notes

Dodatki (appendix)

Przydatne źródła (resources)

CG Applets
Stanford Graphics
From Visualization to Surgery
Interpolation
Clip Art