Kolejna edycja Studium Ochrony przed Hałasem

14lip, 2021

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

Program zajęć

Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

Ramowy program zajęć

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy akustyki 16
Repetytorium z matematyki i podstawy statystyki 8
Wpływ hałasu na organizm ludzki 3
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 6
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej 8
Hałas w środowisku pracy 8
Metody pomiaru i monitorowania hałasu 14
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku 10
Mapy akustyczne 9
Zabezpieczenia akustyczne 10
Akredytacja laboratoriów badawczych 8
Niepewność pomiarów 8
Warsztaty — pomiary hałasu 12

Zajęcia

Zajęcia, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych będą prowadzone w trybie mieszanym:

 • Zajęcia zjazdu pierwszego oraz dwóch zjazdów ostatnich będą prowadzone w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą o 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się o godzinie 8.15  i kończą o 15.00.
 • Zajęcia pozostałych zjazdów będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams. Godzina rozpoczęcia zajęć 8.15.

Przewidywane są następujące terminy kolejnych zjazdów.

 • 23 – 24 października 2021 (zajęcia stacjonarne)
 • 06 – 07 listopada 2021 (zajęcia zdalne)
 • 20 – 21 listopada 2021 (zajęcia zdalne)
 • 27 – 28 listopada 2021 (zajęcia zdalne)
 • 11 – 12 grudnia 2021 (zajęcia zdalne)
 • 18 – 19 grudnia 2021 (zajęcia zdalne)
 • 15 – 16 stycznia 2022 (zajęcia stacjonarne)
 • 29 – 30 stycznia 2022 (zajęcia stacjonarne)

Rekrutacja

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Halasem wynosi 3800 zł.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest:

 • przysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych,
 • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • wniesienie opłaty.

Formularze zgłoszeniowe oraz kserokopie dyplomu należy przysłać do 24 września 2021 roku na adres:

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Studium Ochrony przed Halasem

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 WARSZAWA.

Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa

32 1240 1053 5111 1034 0050 0091

tytuł wpłaty: „ Studium Ochrony przed Halasem

W przypadku dokonania wpłaty po 24 września 2021 opłata za kurs wynosi 4100 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium: tel. 505 550 902, tel. (22) 234 7955, e-mail J.Witkowska@ire.pw.edu.pl.

Dokumenty