Kolejna edycja Studium Ochrony przed Hałasem

12Lis, 2019

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2020. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

Ramowy program zajęć

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy akustyki 16
Repetytorium z matematyki i podstawy statystyki 8
Wpływ hałasu na organizm ludzki 3
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 6
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej 8
Hałas w środowisku pracy 8
Metody pomiaru i monitorowania hałasu 14
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku 10
Mapy akustyczne 9
Zabezpieczenia akustyczne 10
Akredytacja laboratoriów badawczych 8
Niepewność pomiarów 8
Warsztaty — pomiary hałasu 12

Zajęcia, w formie ośmiu zjazdów sobotnio-niedzielnych, prowadzone są w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą 0 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się o godzinie 8.15 i kończą 0 15.00.

Przewidywane są następujące terminy kolejnych zjazdów.

15 — 16 lutego

29 lutego — I marca

14 — 15 marca

28 — 29 marca

18 – 19 kwietnia

09 — 10 maja

23 — 24 maja

06 — 07 czerwca

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Halasem wynosi 3800 zł.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest:

  • przysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych,
  • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • wniesienie opłaty.

Formularze zgłoszeniowe oraz kserokopie dyplomu należy przysłać do 13 stycznia 2020 roku na adres:

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Studium Ochrony przed Halasem ul. Nowowiejska 15/19 00-665 WARSZAWA. Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa

32 1240 1053 5111 1034 0050 0091 tytuł wpłaty: „ Studium Ochrony przed Halasem

W przypadku dokonania wpłaty po 13 stycznia 2020 opłata za kurs wynosi 4100 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium: tel. 505 550 902, tel. (22) 234 7955, e-mail J.Witkowska@ire.pw.edu.pl.

Wniosek o przyjęcie na kurs dokształcający: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Forwniosek-o-przyjęcie.docx

Formularz zgłoszeniowy: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/FORMULARZ-zgłoszeniowy.Hałas.doc