Studium Ochrony przed Hałasem

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2022/2023. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Wykładowcami Studium są specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, specjaliści w zakresie map akustycznych, pomiarów hałasu w środowisku, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko.

Program zajęć, w wymiarze 90 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

Ramowy program zajęć

PrzedmiotLiczba godzin
Podstawy akustyki16
Repetytorium z matematyki  i podstawy statystyki4
Wpływ hałasu na organizm ludzki3
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem10
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej4
Hałas w środowisku pracy3
Metody pomiaru i monitorowania hałasu9
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku8
Mapy akustyczne9
Zabezpieczenia akustyczne3
Akredytacja laboratoriów badawczych3
Niepewność pomiarów4
Warsztaty – pomiary hałasu3
Konsultacje4
Repetytorium + Egzamin5
Prezentacje aparatury pomiarowej2

Zajęcia, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych będą prowadzone w trybie mieszanym.

Zajęcia zjazdu pierwszego oraz dwóch zjazdów ostatnich będą prowadzone w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą o 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się o godzinie 8.15  i kończą o 15.00.

Zajęcia pozostałych zjazdów będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams. Zajęcia zdalne w soboty i niedziele zaczynają się o godzinie 8.15.

Przewidywane są następujące terminy kolejnych zjazdów.

Termin zajęćForma zajęć
11 – 12 lutego 2023zajęcia stacjonarne
25 – 26 lutego 20223zajęcia zdalne
11 – 12 marca 2023zajęcia zdalne
25 – 26 marca 2023zajęcia zdalne
15 – 16 kwietnia 2023zajęcia zdalne
22 – 23 kwietnia 2023zajęcia stacjonarne

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 3750 zł.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest:

  • przysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych [formularz zgłoszeniowy, wniosek o przyjęcie],
  • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • wniesienie opłaty.

Formularze zgłoszeniowe oraz kserokopie dyplomu należy przysłać do 16 stycznia 2023 roku na adres:

Studium Ochrony przed Hałasem

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 WARSZAWA.

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa

32 1240 1053 5111 1034 0050 0091

tytuł wpłaty: „Studium Ochrony przed Hałasem”.

W przypadku dokonania wpłaty po 16 stycznia 2023 opłata za kurs wynosi 4000 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:

tel. 505 550 902, tel. (22) 234 7955,

e-mail: joanna.witkowska@pw.edu.pl .