Witamy w

Witamy

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Aktualności instytutowe

Obrona doktoratu

admin-ajax.php

    W dniu 17 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 116 Gmachu WEiTI odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Pacha pt. “Identyfikacja autora rękopisu łacińskiego z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów”. Promotor: dr hab inż. Piotr Bilski, profesor PW.  

Honorowe członkostwo IEEE MTT-Society dla Profesora Józefa Modelskiego

images

4 czerwca 2019 roku w Bostonie na uroczystej Gali 6. IEEE MTTS International Microwave Symposium (IMS) Profesor Józef Modelski został uhonorowany zaszczytem dożywotniego członkostwa w MTT. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane okazjonalnie od 1960 roku w dowód uznania za profesjonalizm na polu naukowym i wyjątkowe zasługi dla IEEE MTTS (Microwave Theory and Technique Society).

Nauka

Dofinansowanie grantów przez NCN oraz grant rektorski dla Studenckiego Koła Naukowego

indeks

Dwa projekty badawcze, w których uczestniczą pracownicy IRiTM otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu NCN – OPUS 16. “Śpiączka i zaburzenia świadomości – nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI”, kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, zespołem z IRiTM będzie kierował prof. Piotr Bogorodzki. “Korelacje pomiędzy właściwościami […]

Konkurs NCN OPUS 17

nuta

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 17 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do […]

Kształcenie

Zajęcia semestru 19L …

kalendarz_akad_19L

….zakończą się 12 czerwca 2019 r. O innych ważnych terminach przypominamy tutaj.

Wybór specjalności

SchoolChoiceHQ[1]

Studenci sem. 4 kierunków Elektronika i Telekomunikacja wybierają specjalności składając deklaracje w systemie USOS do 16 maja. Spotkania informacyjne odbędą się:  dla kierunku Telekomunikacja – 6 maja od 12:00 do 13:00 w sali 133, dla kierunku Elektronika – 10 maja od 13:15 do 14:00 też w sali 133. Zapraszamy. Szczegółowe ustalenia dotyczące wyboru specjalności można […]