Strona główna
Ostatnia aktualizacja:
18 listopada 2017
mgr inż. Łukasz Błaszczyk

Kontakt: L.Blaszczyk@ire.pw.edu.pl lub L.Blaszczyk@mini.pw.edu.pl

doktorant (elektronika)
Zakład Radiokomunikacji, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
pok. 435

asystent (matematyka)
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
pok. 417