dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek

 

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

 

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 443

00-665 Warszawa

tel: (+48 22) 234 7713 

e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl lub ksnopek@elka.pw.edu.pl

konsultacje: środa 1215-1400

 

 

Obszar zainteresowań

·      Teoria i zastosowania sygnałów zespolonych i hiperzespolonych (kwaterniony, oktoniony)

·      Analiza i przetwarzanie obrazów kolorowych i monochromatycznych

·      Rozkłady czas-częstotliwość i rozkłady przestrzenno-częstotliwościowe

·      Znakowanie wodne sygnałów

·      Analiza i przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Prowadzone zajęcia

Sygnały, modulacje i systemy  (SYMSE) – wykład, ćwiczenia i laboratorium

Sygnały i systemy (SYGSY) - wykłady i ćwiczenia

Sygnały i modulacje (SMRM) - wykład i ćwiczenia 

Zrealizowane prace dyplomowe

1)         Modulacja quasi-jednowstęgowa sygnałów analogowych i cyfrowych (inż.)

2)         Metody tłumienia składowych skrośnych w rozkładzie Wignera sygnałów akustycznych (inż.)

3)         Porównanie właściwości nadajników radiotelefonów na pasmo 27 MHz (CB) na podstawie pomiaru ich parametrów (inż.)

4)         Projekt sieci teletechnicznej dla kompleksu mieszkalno-usługowego (inż.)

5)         Analiza niezawodności zasilania urządzeń telekomunikacyjnych za pomocą systemu zdalnego nadzoru nad obiektami telekomunikacyjnymi (inż.)

6)         Przystosowanie obiektów radiokomunikacyjnych do nadawania telewizji cyfrowej (inż.)

7)         Reprezentacja zmodulowanych sygnałów cyfrowych w dziedzinie czasu i częstotliwości w środowisku Matlab (inż.)

8)         Wizualizacja rozkładów "czas-częstotliwość" sygnałów akustycznych (inż.)

9)         Wybrane metody opisu obrazów teksturowych (inż.)

10)     Kodowanie wielomianowe - symulacja pracy kodera i dekodera (inż.)

11)     Zastosowanie funkcji wygładzających w analizie sygnałów mowy z użyciem przekształceń czasowo-częstotliwościowych (inż.)

12)     Aplikacja do generowania i badania właściwości sygnałów losowych czasu dyskretnego (inż.)

13)     Analiza sygnałów niestacjonarnych w oparciu o dekompozycję EMD, widmo Hilberta oraz inne rozkłady typu czas-częstotliwość (mgr)

14)     Zastosowanie algorytmów Huffmana w kodowaniu plików tekstowych (inż.)

15)     Analiza częstotliwościowa wybranych przebiegów okresowych i nieokresowych w środowisku Matlab (inż.)

16)     Perceptual analysis of chosen digital audio signal watermarking techniques (inż.)

17)     Analiza sygnałów osłuchowych z wykorzystaniem rozkładu Wignera-Ville’a (inż)

18)     Filtry Gabora i ich zastosowanie w obrazowaniu medycznym (inż.)

19)     Zastosowanie okienkowanego rozkładu Wignera do analizy sygnałów elektromiograficznych (inż.)

20)     Badanie stabilności systemów czasu ciągłego i dyskretnego w środowisku LabVIEW (inż.)

21)     Właściwości transmisyjne filtrów rzeczywistych i ich badanie w środowisku MATLAB (inż.)

22)     Analiza widmowa i filtracja z wykorzystaniem LabVIEW (inż.)

23)     Modulacje kodowane kratowo – podstawy teoretyczne i implementacja kodera i dekodera (mgr)

24)     Analiza pracy serca z zastosowaniem metody znakowanego rezonansu magnetycznego oraz filtrów Gabora (mgr)

25)     Klasyfikacja sygnałów elektromiograficznych z wykorzystaniem analizy EMD (mgr)

26)     Kwaternionowa postać wykładnicza w analizie zmian poziomu jasności i rekonstrukcji obrazów kolorowych (inż.)

27)     Regulacja automatyczna metabolizmu glukozy u diabetyków w środowisku Matlab/Simulink (inż.)

28)     Zastosowanie kwaternionów do znakowania wodnego obrazów kolorowych (inż.)

29)     Wykorzystanie kwaternionowej postaci wykładniczej w analizie obrazów RGB i HSV (mgr)

30)     Badanie obwiedni sygnału osłuchowego płuc z wykorzystaniem pojęcia sygnału analitycznego (inż.)

31)     Cykliczna funkcja autokorelacji i cykliczne widmo sygnału EEG (inż.)

Publikacje

[1]           BŁASZCZYK Ł., SNOPEK K. M., “Erratum to "Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables -- selected properties and examples" [Signal Process. 136 (2017) 29-37], Signal Processing, vol. 142C, 2018, ss. 149-151, DOI:10.1016/j.sigpro.2017.07.005.

[2]           SNOPEK K.M., „Relationship between the Cayley-Dickson Fourier Transform and the Hartley Transform of Multidimensional Real Signals”, 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Barcelona, Spain, 5-7.07.2017.

[3]           BŁASZCZYK Ł., SNOPEK K. M., „Octonion Fourier Transform of functions of three variables - basic properties and examples,” in Hypercomplex Signal Processing, special issue in Signal Processing (Elsevier), Signal Processing, Vol. 136, 2017, 29-37.

[4]           HAHN S. L., SNOPEK K. M. Complex and Hypercomplex Analytic Signals: Theory and Applications, Artech House Boston|London, 316 pp., ISBN 978-1-63081-132-7, November 2016.

[5]           RZĄDKOWSKI W., SNOPEK K.M. “A New Quaternion Color Image Watermarking Algorithm,” The 8 IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 24-26 September 2015, Warsaw, Poland, Proceedings, 2015, 245-250.

[6]           SNOPEK K. M. “Quaternions and octonions in signal processing – fundamentals and some new results,” Telecommunication Review + Telecommunication News, Tele-Radio-Electronic, Information Technology, 6, 2015, 618-622.

[7]           SNOPEK K. M., ZIENKOWICZ N. M. “Quaternion polar representation in analysis of brightness of color images” Internal Report of the Institute of Radioelectronics, Report No. 2, 2014.

[8]           SNOPEK K. M. Studies on Complex and Hypercomplex Multidimensional Analytic Signals, Zeszyty naukowe serii Elektronika, z. 190, ISBN 978-83-7814-143-3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, 169 stron.

[9]           HAHN S. L., SNOPEK K. M. Quasi-analytic Multidimensional Signals”, Bull. Polish Ac. Sci., Tech. Sci., Vol. 61, No. 4, 2013, 1017-1024.

[10]       SNOPEK K. M. The Study of Properties of n-D Analytic Signals in Complex and Hypercomplex Domains,” Radioengineering, Vol. 21, No. 2, April 2012, 29-36.

[11]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. “Quasi-analytic multidimensional signals,” Internal Report of the Institute of Radioelectronics, Report No. 1, 2011.

[12]       SNOPEK K. M.The n-D Analytic Signals and Fourier Spectra in Complex and Hypercomplex Domains,” 34th Int. Conf. on Telecommunications and Signal Processing, Budapest 18-20 August 2011, Proceedings, 423-427.

[13]       SNOPEK K. M. The New Insight into the Theory of 2-D Complex and Quaternion Analytic Signals,” Intl. Journal Electr. Telecomm., Vol. 57, No.3, 2011, 285-291.

[14]       HAHN S. L., SNOPEK K. M.The Unified Theory of n-Dimensional Complex and Hypercomplex Analytic Signals,” Bull. Polish Ac. Sci., Tech. Sci., Vol. 59, No. 2, 2011, 167-181.

[15]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. “Various Approaches to the Theory of Complex and Hypercomplex Analytic Signals,” Internal Report of the Institute of Radioelectronics, Report No. 2, 2010.

[16]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. “The Unified Theory of Complex and Hypercomplex Analytic Signals,” Internal Report of the Institute of Radioelectronics, Report No. 1, 2010.

[17]       SNOPEK K. M., WOJCIECHOWSKI J. M. Sygnały i systemy – zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.

[18]       SNOPEK K. M. "New hypercomplex analytic signals and Fourier transforms in Cayley-Dickson Algebras,”  Electronics and Telecommunications Quaterly, 55, no.3, 2009, 403-415.

[19]       SNOPEK K. M. „Badanie możliwości wykorzystania sygnałów “chirp” i rozkładów podwójnie wymiarowych w znakowaniu wodnym sygnałów audio,” Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Zeszyt 4, 205-208, 2008.

[20]       SNOPEK K. M.  Advantages of the application of the tanh-pulse shaping in the base-band,” Proc. IEEE Region 8  International Conference on “Computer as a tool” EUROCON 2007, September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, 336-339. 

[21]       SNOPEK K. M. Wigner distributions of noise and telecommunication stochastic processes,” Proc. 15th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2007, September 3-7, 2007, Poznań, Poland, 2239-2243.  

[22]       SNOPEK K. M.  "Wigner distribution and ambiguity functions of radio-frequency telecomunnication signals", ICSES’06, Łódź 17-20 September 2006, 175-178.

[23]       SNOPEK K. M. , "New Insights into Wigner Distributions of Deterministic and Random Analytic Signals", ISSPIT’06, Vancouver, 28-30 August 2006, 374-379.

[24]       SNOPEK K. M.  "Pseudo-Wigner and double-dimensional pseudo-Wigner distributions with extension for 2-D signals", Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, Tom 51, Zeszyt Specjalny, Warszawa 2005, 9-21.

[25]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "The Wigner Distributions and Ambiguity Functions of 2-D Quaternionic and Monogenic  Signals", IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 53, No. 8, August 2005, 3111-3128.

[26]       SNOPEK K. M.  "The Study of Properties of Double-Dimensional Pseudo-Wigner distributions", XI Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, URSI 2005, Poznań 7-8 kwietnia 2005, Materiały konferencyjne, 339-342.

[27]       HAHN S. L., HAHN G. Z., SNOPEK K. M. "Rozkłady czas-częstotliwość sygnałów cyfrowych", KKRRiT, Warszawa, 16-18 czerwca 2004, Materiały konferencyjne, 84-87.

[28]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "The derivation of the Wigner distribution of the quaternionic signal " Report No. 2, Warsaw, March 2004.

[29]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "Comparison of Properties of Analytic, Quaternionic and Monogenic Signals", WSEAS Transactions on Computers, Issue 3, Vol. 3, July 2004, 602-611.

[30]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "On the Frequency-domain Definition of the Monogenic Signal", Raport wewnętrzny IR PW nr 1, 2004.

[31]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "The Double-dimensional Distributions. Another Approach to "Quartic"Distributions", IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 50, No.12, December 2002, 2987-2997.

[32]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "The Comparison of selected Cohen's class double-dimensional distributions", Kleinheubacher Berichte, Band 45, 2002, 111-115.

[33]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "The Wigner Distributions and Ambiguity Functions in Image Analysis", Computer Analysis of Images and Patterns, 9th International Conference CAIP 2001, Warsaw, September 2001, 537-546.

[34]       SNOPEK K. M. "The application of the concept of the dual-window pseudo-Wigner distribution in 4-D distributions", Kleinheubacher Berichte, Band 44, 2001, 191-197.

[35]       SNOPEK K. M. "The Cohen's class distributions with separable kernels", Proc. Intern. Conf. on Signals and Electronic Systems, Ustroń, Poland, 17-20 October 2000, 99-104, 2001, 191-197.

[36]       HAHN S. L., SNOPEK K. M. "The Decomposition of Two-Dimensional Images into Amplitude and Phase Patterns, Theory and Preliminary Examples", Kleinheubacher Berichte, Band 37, 1994, 91-99

 

Inne linki

HAHN G. Z.,  "A Survey of Properties of Ambiguity Functions of Analytic, Quaternionic and Monogenic Signals”, Report 12_2004, Warszawa, 2004.

HAHN G. Z. “Hypothetical ether viscosity as explanation of Galactic spectra redshift and gravitational interaction”, Internal Report of IBJ nr 0-4/SLDP/1981, electronic version (rewritten in June 2012)

HAHN S.L. Derivations and calculations around the hypothesis explaining gravitation forces as recoil forces of radiation”, Report 1 2014, Warsaw, 2014.

Początek Strony