MACIEJ SYPNIEWSKI


mgr in. ('83), dr in. ('96); technika mikrofalowa;
adiunkt ('96-).

p. 547, tel. 660-7347
e-mail: M.Sypniewski@ire.pw.edu.pl

Zdjcie: Maciej Sypniewski