Witamy na stronie Zakładu Elektroakustyki!


W ramach Zakładu Elektroakustyki funkcjonują dwa zespoły:

Pracownia Elektroakustyki
prof. dr hab. inż. Jan Żera

 

Pracownia Sztucznej Inteligencji w Akustyce
dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. PW

Kierownik Zakładu Elektroakustyki

prof. dr hab. inż. Jan Żera
pok. 131 , tel. +48 22 234-7999
e-mail: J.Zera@ire.pw.edu.pl

Działalność Pracowni Elektroakustyki

Działalność Pracowni Elektroakustyki koncentruje się wokół takich zagadnień jak: akustyka (ogólna, muzyczna, wnętrz), przetworniki elektroakustyczne, akustyczne i elektroakustyczne systemy pomiarowe, systemy zapisu i odtwarzania dźwięku, cyfrowa technika dźwiękowa, ochrona przed hałasem, technika audiologiczna.

Zakład wyposażony jest w pomieszczenia specjalne: komorę bezechową do badań akustycznych w warunkach pola fali swobodnej oraz studio nagrań dźwiękowych, składające się z sali nagraniowo-odsłuchowej oraz dwóch reżyserni. W celu poszerzenia zakresu tematyki dyplomowania Zakład współpracuje z: Polskim Radiem i Telewizją, Akademią Muzyczną, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Wydziale Ochrony Środowiska PW, Wydziale Mechatroniki PW, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy IBS PAN. Na terenie Zakładu działa Studium Techniki Audiologicznej.

Pracownia Elektroakustyki prowadzi działalność badawczą w następujących tematach:

 • • fizyczne podstawy akustyki,
  • akustyka muzyczna,
  • akustyka architektoniczna,
  • odbiór i kształtowanie dźwięku,
  • psychoakustyka,
  • metodyka testów słuchowych,
  • subiektywne i obiektywne metody badań jakości dźwięku,
  • akustyczne i elektroakustyczne systemy pomiarowe,
  • przetworniki elektroakustyczne,
  • dźwiękowa technika studyjna,
  • cyfrowa technika foniczna,
  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych,
  • cyfrowe systemy foniczne, ochrona środowiska naturalnego przed hałasem,
  • ochronniki słuchu,
  • procesory sygnałowe w zastosowaniach fonicznych,
  • metody i algorytmy syntezy dźwięku.

  Działalność Pracowni Komputerowych Technik Pomiarowych

  Działalność Pracowni Komputerowych Technik Pomiarowych koncentruje się na projektowaniu i analizie systemów pomiarowo-sterujących, w tym systemów rozproszonych wykorzystujących przewodowe i bezprzewodowe metody komunikacji.

  Pracownia Komputerowych Technik Pomiarowych wyposażona jest w Laboratorium Systemów Pomiarowych oraz Laboratorium Pomiarów i Identyfikacji Odbiorników Energii Elektrycznej.

  Pracownia Komputerowych Technik Pomiarowych prowadzi działalność badawczą w następujących tematach:

  • • urządzenia pomiarowe
   • interfejsy pomiarowe
   • przyrządy wirtualne
   • systemy pomiarowo- sterujące
   • cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych
   • rozproszone systemy pomiarowe
   • interfejsy sieciowe
   • sieci czujnikowe
   • inteligentne domy
   • Internet rzeczy
   • oprogramowanie systemów pomiarowych
   • modelowanie i analiza systemów współbieżnych
   • systemy wbudowane w zastosowaniach pomiarowych
   • metody pomiaru zakłóceń w domowych sieciach energetycznych
   • metody i algorytmy identyfikacji odbiorników energii elektrycznej
   • bezpieczeństwo systemów pomiarowych