Ta strona wykorzystuje cookies. Więcej informacji W polityce cookies.   ZAMKNIJ
 
    Home  
 
 
 
 
Main Menu
Home
News
Board of Directors
Staff
Organization
Teaching
Events calendar
Conferences
Databases
Articles
Gallery
Student Scientific Groups
Archive
Links
Search
Contact Us
Webmail
Handys
WRRiTM Fundation
Fundacja MIKON
Inżynieria Biomedyczna
E-mail info
Zamówienia publiczne
Pliki cookie
Webmaster
Weather in Warsaw
22°C, 3.6 m/s, ↑340°, 1008.1 hPa
Events Calendar
May 2018
M T W T F S S
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Language
Visitors Counter
Since 04.10.2002
41756294 Visitors
Tematy prac dyplomowych inżynierskich IBM zima 2012/2013 Print E-mail
  • UWAGA: Szczegółowe informacje o tematach znajdują się w systemie ELKA Dyplom.
  • Dla Wydziału Mechatroniki opis tematów dostępny jest TUTAJ.

Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytut Radioelektroniki WEiTI PW

dr hab. Piotr BOGORODZKI
Pokój: 70
Telefon: 7345
Bezprzewodowe urządzenie do stymulacji słuchowych w funkcjonalnym Rezonansie Magnetycznym
Cyfrowy atlas mózgu – oprogramowanie do automatycznej lokalizacji aktywacji w funkcjonalnym Rezonansie Magnetycznym
Moduł oprogramowania (plugin) do systemu obróbki danych medycznych 3D Slicer
Monitor ruchu palców do czynnościowego rezonansu magnetycznego
Oprogramowanie do projektowania i sterowania badaniem czynnościowym fMRI
Oprogramowanie do renderowania obrazów medycznych w architekturze SaS (Software as Service)
Układ do pomiaru i rejestracji magnetyzacji podczas polaryzacji gazów szlachetnych
Układ do wielopunktowego pomiaru pola magnetycznego w zakresie 2-10mT z dokładnością 1ppm.
Urządzenie laboratoryjne do pomiarów sygnałów biologicznych
Wzmacniacz biologiczny dostosowany do pracy w wysokim polu magnetycznym
dr inż. Grzegorz DOMAŃSKI
Pokój: 61
Telefon: 7626
Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru zmian impedancji tkanki
Urządzenie do turbidymetrii
mgr inż. Tomasz JAMRÓGIEWICZ
Pokój: 67/68
Telefon: 7917
Telemetryczny pomiar temperatury ciała z wykorzystaniem pirometru
Wspomaganie treningu wysiłkowego w rehabilitacji kardiologicznej
dr inż. Bogumił KONARZEWSKI
Pokój: 64
Telefon: 7916
Program do modelowania osłabienia promieniowania X/gamma dla wiązki szerokiej
dr inż. Robert KURJATA
Pokój: 61
Telefon: 7626
Akustyczny monitoring oddechu u pacjentów z nocnymi zaburzeniami oddychania.
Domowy miernik ciśnienia tętniczego z terminarzem, przypominaczem i rejestracją długookresową wyników.
Mikroprocesorowy zegar pacjenta.
Szpitalny system 'e-pager' z wykorzystaniem smartfonów i sieci WiFi.
prof.. nzw. dr hab. Janusz MARZEC
Pokój: 63
Telefon: 7643
Miernik parametrów promieniowania lampy rentgenowskiej
mgr inż. Tomasz OLSZEWSKI
Pokój: 58
Telefon: 7577
Model tomografu impedancyjnego z jednym układem pomiarowym
Układ do pomiaru małych pojemności z idealnym integratorem (symulacja komputerowa).
Zastosowanie idealnego integratora do budowy układu do pomiaru małych pojemności elektrycznych.
Zastosowaniem układu CDC (Capacitance-to-Digital Converter) do pomiaru małych pojemności elektrycznych.
dr inż. Ewa PIĄTKOWSKA-JANKO
Pokój: 69
Telefon: 7918
Bezprzewodowe urządzenie do stymulacji słuchowych w funkcjonalnym Rezonansie Magnetycznym
Cyfrowy atlas mózgu – oprogramowanie do automatycznej lokalizacji aktywacji w funkcjonalnym Rezonansie Magnetycznym
Monitor ruchu palców do czynnościowego rezonansu magnetycznego
Oprogramowanie do projektowania i sterowania badaniem czynnościowym fMRI
Urządzenie laboratoryjne do pomiarów sygnałów biologicznych
Wzmacniacz biologiczny dostosowany do pracy w wysokim polu magnetycznym
dr inż. Tymon Edwin RUBEL
Pokój: 74
Telefon: 7918
Analiza ilościowa stężeń białek w próbkach biologicznych na podstawie danych z tandemowej spektrometrii mas
Klasyfikacja schorzeń nowotworowych na podstawie danych o aktywności genów przy użyciu sztucznych sieci neuronowych
Oprogramowanie do klasteryzacji danych z badań wykorzystujących mikromacierze DNA
Oprogramowanie do przetwarzania wstępnego danych z ilościowych eksperymentów proteomicznych
Oprogramowanie do przetwarzania wstępnego danych z tandemowej spektrometrii mas
Oprogramowanie do tłumaczenia pomiędzy identyfikatorami genów i białek z róznych bioinformatycznych baz danych
Predykcja czasu retencji peptydów na podstawie danych z techniki LC-MS
System zarządzania informacją laboratoryjną dla pracowni spektrometrii mas
dr inż. Błażej SAWIONEK
Pokój: 68
Telefon: 6086
Moduł oprogramowania (plugin) do systemu obróbki danych medycznych 3D Slicer
Układ do pomiaru i rejestracji magnetyzacji podczas polaryzacji gazów szlachetnych
Porównanie cech użytkowych systemów prezentacji obrazowych danych medycznych
dr inż. Waldemar SMOLIK
Pokój: 5
Telefon: 5786
Oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu w tomografii nanocząstek magnetycznych
Oprogramowanie do symulacji rozkładu pola i generacji sygnału w tomografii nanocząstek magnetycznych
Przeglądarka obrazów tomograficznych
System komputerowy dla elektrycznego tomografu pojemnościowego – technologia ..Net
System komputerowy dla medycyny nuklearnej
Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów w tomografii PET
Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w obrazowaniu molekularnym
dr inż. Roman SZABATIN
Pokój: 59
Telefon: 7577
Interfejs akwizycyjny do mini-gammakamery
Mini GAMMAKAMERA („hand-held gamma camera”) dla wspomagania operacji onkologicznych.

Zakład Telewizji, Instytut Radioelektroniki WEiTI PW

prof. nzw. dr hab. Artur PRZELASKOWSKI
Pokój: 11
Telefon: 7332
Kodek rzadkiego próbkowania obrazów medycznych

Zakład Radiokomunikacji, Instytut Radioelektroniki WEiTI PW

dr inż. Kajetana Marta SNOPEK
Pokój: 435
Telefon: 7647
Reprezentacja hiperzespolona obrazów kolorowych i jej zastosowania

Instytut Systemów Elektronicznych, WEiTI PW

prof.nzw.dr hab. Antoni GRZANKA
Pokój: 213
Telefon: 7623
Model wieloskalowy kompartmentów układu sercowo-naczyniowego
Oprzyrządowanie do neurofeebacku
prof. nzw. dr hab. Krzysztof KULPA
Pokój: 453
Telefon: 7478
Wykrywanie aktywności ludzkiej (oddech i bicie serca) za pomocą fal radiowych
Wykrywanie ludzi na falach hercowych
dr inż. Marek Wojciech RUPNIEWSKI
Pokój: 446
Telefon: 7476
Algorytmy poprawy jakości obrazów ultrasonograficznych uzyskiwanych metodą syntetycznej apertury
dr inż. Zbigniew WAWRZYNIAK
Pokój: 238
Telefon: 7738
Analiza chodu i ruchu obiektów ziarnistych w obrazie pomiarowym
Badanie przebiegów EEG związanych z wykonywaniem ruchu w neurofeedbacku
Elementy Systemów mobilnych e-Health w zarządzaniu chorobami przewlekłymi
Izohelia jako metoda uwypuklania obiektów ziarnistych
Komputerowe rozpoznawanie obiektów dermatologicznych i komórkowych
dr inż. Wojciech ZABOŁOTNY
Pokój: 208
Telefon: 7717
Miernik impedancji elektrycznej skóry zwierzęcia laboratoryjnego
Oprogramowanie realizujące automatyczną regulację wzmocnienia w czterokanałowym elektrohisterografie diagnostycznym

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, WEiTI PW

dr inż. Marek SUTKOWSKI
Pokój: 147
Telefon: 7780
Obrazowanie 3D w diagnostyce i medycynie

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki PW

prof. nzw. dr hab. inż. Gerard CYBULSKI
Pokój: GM. 424
Telefon: 8270
Miniaturowy pulsometr bateryjny umożliwiający bezprzewodową transmisję danych.
Urządzenie do 4-kanałowej, bezprzewodowej transmisji sygnałów biologicznych.
Generator przebiegów reograficznych (sztuczny pacjent) z funkcją bezprzewodowej transmisji danych.
Program do konwersji zapisu EKG z pliku typu obrazowego na szereg czasowy.
Miniaturowy, bateryjny czujnik wykrywający fazę oddechu i umożliwiający bezprzewodową transmisję danych.
Bateryjny detektor koncentracji tlenu w powietrzu umożliwiający bezprzewodową transmisję danych.
dr inż. Szymon CYGAN
Pokój: GM. 40
Telefon: 8664
Projekt i wykonanie modelu funkcjonalnego urządzania Motion Capture w oparciu o technologię MEMS.
Program do przeglądania i konwersji danych ultrasonograficznych (RF i B-mode) na potrzeby importu do programów ImageJ i Matlab.
prof. dr hab. Natalia GOLNIK
Pokój: GM. 136
Telefon: 8644
Wyznaczenie rekombinacyjnego wskaźnika jakości (RIQ) promieniowania rtg.
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof KAŁUŻYŃSKI
Pokój: GM. 139
Telefon: 8538
Środowisko programowe do analizy widmowej zmienności rytmu serca.
Układ sterowania fazowego głowicą ultrasonograficzną przy nadawaniu
Symulator pacjenta i sygnału ECG do wspólpracy z modułem ADS1298ECG-FE firmy Texas Instruments
Estymacja przemieszczeń na potrzeby elastografii na podstawie analizy fazy transformaty Fouriera ech ultradźwiękowych
Estymacja i analiza parametrów ruchów płodu na podstawie sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu
prof. dr hab. Tadeusz PAŁKO
Pokój: GM. 152
Telefon: 8480
Czujniki i układ do pomiaru prężności tlenu w płynach metodą elektrochemiczną
Układ do pomiaru prężności CO2 w płynach z czujnikiem zawierającym ISFET
Układ elektroniczny do pomiaru impedancji elektrycznej wybranych segmentów tkankowych.
Model interfejsu do symulacji nieinwazyjnego wspomagania krążenia przy użyciu hybrydowego modelu układu krążenia
Układy kalibracji czujników pO2 i pCO2 krwi
dr inż. Piotr TULIK
Pokój: GM. 42
Telefon: 8643
Oprogramowanie do automatycznego pomiaru prądu rekombinacyjnych komór jonizacyjnych
Stanowisko laboratoryjne do badania parametrów elektrokardiografu
Stanowisko laboratoryjne do badania parametrów wzmacniacza biologicznego
Charakteryzacja wiązki aparatu rentgenowskiego
dr inż. Jakub ŻMIGRODZKI
Pokój: GM. 40
Telefon: 8664
Projekt i wykonanie stanowiska do pomiaru prędkości propagacji i tłumienia fali mechanicznej w próbkach materiałów

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki PW

dr inż. Monika KWACZ
Pokój: GM. 111
Telefon: 8447
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów wideograficznych
Program do rejestracji i analizy sygnału z czujników tensometrycznych platformy stabilograficznej
Komputerowa symulacja wyników pooperacyjnych po zabiegach przemieszczenia ścięgna
Modelowanie dynamiki chodu pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym

Wydział Inżynierii Materiałowej PW

dr hab inż. Wojciech Święszkowski
Telefon: +48 22 8499407
Email:
Badanie wpływu średnicy włókna na szybkość i sposób degradacji rusztowań kompozytowych wytworzonych metodą szybkiego prototypowania
Opracowanie metody modyfikacji powierzchni rusztowań tkankowych do regeneracji tkanki kostnej

 


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.; Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
ArtLinks 1.0.b4by Duswald.de Polska adaptacja: APW Zwiastun; Bookmarks v2.7_1l (2006-03-18) © 2006 TEGDesign