Ta strona wykorzystuje cookies. Więcej informacji W polityce cookies.   ZAMKNIJ
 
    Home  
 
 
 
 
Main Menu
Home
News
Board of Directors
Staff
Organization
Teaching
Events calendar
Conferences
Databases
Articles
Gallery
Student Scientific Groups
Archive
Links
Search
Contact Us
Webmail
Handys
WRRiTM Fundation
Fundacja MIKON
Inżynieria Biomedyczna
E-mail info
Zamówienia publiczne
Pliki cookie
Webmaster
Weather in Warsaw
22°C, 3.6 m/s, ↑340°, 1008.1 hPa
Events Calendar
May 2018
M T W T F S S
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Language
Visitors Counter
Since 04.10.2002
41756276 Visitors
Tematy prac dyplomowych inżynierskich RTM zima 2012/2013 Print E-mail
  • UWAGA: Szczegółowe informacje o tematach znajdują się w systemie ELKA Dyplom.

Zakład Elektroakustyki

dr inż. Piotr BILSKI
Pokój: 437
Telefon: 7479
Projekt systemu katalogowania parametrów plików muzycznych
dr inż. Piotr Krzysztof BOBIŃSKI
Pokój: 125
Telefon: 7637
Projekt i realizacja biblioteki wspomagającej projektowanie interfejsów graficznych dla wtyczek VST
Projekt i realizacja miksera estradowego sterowanego bezprzewodowo
Projekt i realizacja nagrań wokalnych przy wykorzystaniu odpowiednich technik studyjnych
Projekt i realizacja przedwzmacniacza gramofonowego
dr inż. Ewa KOTARBIŃSKA
Pokój: 131
Telefon: 7644
Weryfikacja metody pomiaru ekspozycji na hałas metodą dozymetrii indywidualnej
dr inż. Zbigniew KULKA
Pokój: 132
Telefon: 7621
Implementacja algorytmów analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów audio w środowisku MATLAB
dr inż. Robert ŁUKASZEWSKI
Pokój: 440
Telefon: 7340
Inteligentny czujnik z interfejsem M-Bus/ RS-485/ S-Bus
Inteligentny czujnik z interfejsem ZigBee/ Bluetooth/ Z-Wave/ iM-Bus /Wi-Fi
Sieciowy przyrząd pomiarowy na platformę komputera jednoukładowego AliX
System do pomiaru parametrów energetycznych
Wirtualne przyrządy pomiarowe w technologii Silverlight / Flash / JAVA
dr inż. Krzysztof MROCZEK
Pokój: 441
Telefon: 7946
Moduł do bezprzewodowego monitorowania liczników energii elektrycznej
System akwizycji danych zrealizowany na platformie CompactRIO firmy National Instruments
dr inż. Maria TAJCHERT
Pokój: 127
Telefon: 7644
Modyfikacja stanowiska do badań aktywnych układów dźwiękochłonno-izolacyjnych
Modyfikacja urządzenia do demonstracji akustycznych
Urządzenie do pomiarów hałasu
prof.dr hab. Wiesław WINIECKI
Pokój: 442
Telefon: 7341
Symulator systemu pomiarowo-sterującego w standardzie IEC-625.2 z dostępem poprzez internet
System do pomiaru parametrów energetycznych
Wirtualne przyrządy pomiarowe w technologii JAVA
Wirtualny przyrząd pomiarowy na platformę Android

Zakład Radiokomunikacji

dr inż. Paweł BAJURKO
Pokój: 35
Telefon: 7795
Planarna antena eliptyczna do zastosowań w systemach ultraszerokopasmowych
mgr inż. Henryk CHACIŃSKI
Pokój: 433
Telefon: 7841
Odbiornik sygnału DCF
Panel Front-End krótkofalowego odbiornika SDR
Projekt i realizacja sterownika pozycjonera anteny satelitarnej
Układu pomiaru poziomu sygnału wejściowego krótkofalowego odbiornika SDR
doc. dr inż. Jacek CICHOCKI
Pokój: 27
Telefon: 7635
Oprogramowanie do akwizycji wyników pomiarowych w laboratorium radiokomunikacji
dr inż. Krzysztof DERZAKOWSKI
Pokój: 550
Telefon: 7933
Analiza możliwości i sposobów wzbudzenia rodzajów Whispering Galery w kulistym rezonatorze dielektrycznym.
Analiza możliwości i sposobów wzbudzenia rodzajów Whispering Galery w rezonatorze dielektrycznym w postaci dwóch połączonych podstawami stożków.
Analiza możliwości i sposobów wzbudzenia rodzajów Whispering Galery w stożkowym rezonatorze dielektrycznym.
Program analizy cylindrycznego rezonatora dielektrycznego metodą dopasowania rodzajów osiowych
Projekt anteny szczelinowej z rezonatorem dielektrycznym o przełączanej częstotliwości pracy.
Szczelina promieniująca sterowana układem MEMS
dr inż. Wojciech KAZUBSKI
Pokój: 427
Telefon: 7378
implementacja modelu Okumury-Haty w programie do modelowanie propagacji fal ultrakrótkich
Odbiornik SDR z wykorzystaniem tunera DVB-T
Sterownik mikroprocesorowy do programowania układów PLL z szyną szeregową
dr inż. Tomasz KOSIŁO
Pokój: 434
Telefon: 7576
Czujnik przesunięcia liniowego
Narzędzie do rejestrowania danych z telefonu komórkowego
Program ułatwiający projektowanie radiowe w oparciu o ITU-R P1546
dr inż. Sebastian Bartłomiej KOZŁOWSKI
Pokój: 444
Telefon: 6088
Aplikacja do komunikacji z modułem radia programowalnego SDR z poziomu środowiska Matlab
Planowanie pokrycia radiowego sieci LTE w budynku użyteczności publicznej.
Projekt i realizacja detektora ruchu
Sterownik modułu radia programowalnego (SDR)
dr inż. Krzysztof KUREK
Pokój: 551
Telefon: 5476
Realizacja elementów nadajnika radiofonii cyfrowej DRM w strukturze FPGA
dr inż. Mirosław MIKOŁAJEWSKI
Pokój: 539
Telefon: 7724
Rezonansowa przetwornica napięcia stałego typu LLC
Rezonansowy wzmacniacz klasy D na zakres megahercowy
Samowzbudny wysokosprawny generator klasy E
Szerokopasmowy detektor wartości skutecznej
dr inż. Juliusz MODZELEWSKI
Pokój: 537
Telefon: 7793
Rezonansowy wzmacniacz mocy klasy DE pracujący w tzw. drugich warunkach optymalnych
dr inż. Karol RADECKI
Pokój: 29
Telefon: 7620
Stanowisko do badań transmisji sygnałów losowych przez filtry analogowe
dr inż. Kajetana Marta SNOPEK
Pokój: 435
Telefon: 7647
Podpróbkowanie i rekonstrukcja sygnału z ciągu próbek
Reprezentacja hiperzespolona obrazów kolorowych i jej zastosowania
prof. nzw. dr hab. Yevhen YASHCHYSHYN
Pokój: 33
Telefon: 7727
Opracowanie oraz badanie anteny fotonicznej
Projekt i realizacja anteny mikropaskowej na pasmo 60 GHz zasilanej linią komplanarną.
Projekt i realizacja przejścia mikrofalowego pomiędzy falowodem prostokątnym WR-15 a linią koplanarną.
Projekt oraz badanie anteny ESPAR.
Szyk antenowy na pasmo 5GHz

Zakład Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej

dr inż. Daniel GRYGLEWSKI
Pokój: 549
Telefon: 5886
Automatyczny pomiar charakterystyk DC i-V mikrofalowych tranzystorów ""on-wafer""
Hybrydowy wzmacniacz mikrofalowy na pasmo X
Wzmacniacz klasy F z tranzystorem GaN HEMT na pasmo S
Zdalnie, bezprzewodowo, sterowany generator sygnałowy
dr inż. Paweł KOPYT
Pokój: 546
Telefon: 5829
Detektor nadajnikow pracujacych w pasmie (pasmach) GSM na bazie anteny łatowej zintegrowanej z elementem nieliniowym (dioda)
Miniaturowy syntezer częstotliwości na pasmo X na potrzeby układu komunikacji radiowej na bliskie odległości
Niskoprofilowa antena znacznika RFID na pasmo UHF
Projekt i wykonanie anteny rożkowej pracujacej w pasmie 340 GHz
Projekt i wykonanie falowodowego filtru mikrofalowego na pasmo ""Ku""
Syntezer częstotliwości sygnału sterującego źródłem promieniowania sub-THz
Układ DDS jako czytnik RFID pracujący w paśmie UHF
Znacznik RFID pracujący w paśmie 24 GHz
dr inż. Dawid Wilhelm ROSOŁOWSKI
Pokój: 542
Telefon: 7624
Front-end nadajnika SDR na pasmo 23 cm
Front-end odbiornika SDR na pasmo 23 cm
Mikrofalowy wzmacniacz z obwodami adaptacyjnymi na pasmo L lub S
Mikroprocesorowy moduł sterowania do mikrofalowego wzmacniacza z obwodami dopasowującymi
Moduł demodulatora/modulatora dla urządzeń klasy SDR z układem FPGA
Niskobudżetowy szerokopasmowy odbiornik/ analizator widma na zakres VHF i UHF
dr inż. Bartłomiej Wacław SALSKI
Pokój: 548
Telefon: 7622
Charakteryzacja mikrofalowa domieszkowanych kompozytów polimerowych.
Modelowanie własności żyrotropowych grafenu
Projekt soczewki dielektrycznej do pomiarów paneli pochłaniających w pasmie X
dr inż. Maciej SYPNIEWSKI
Pokój: 547
Telefon: 7347
Rozbudowa programu testowania szybkości przetwarzania FDTD z wykorzystaniem nowych technik informacyjnych
Moduł wizualizacji wyników symulacji elektromagnetycznej dla formatu hdf5.
Program dokładnego obliczania wykorzystania zasobów symulatorów EM dla systemu komputerowego.
Program kalkulatora FDTD w systemie Android z wykorzystaniem biblioteki Qt
Program prezentacji danych symulacji EM w srodowisku .NET Autocad Inventor
Program weryfikacji dyskretyzacji obwodu dla celów symulacji elektromagnetycznej
dr inż. Wojciech WOJTASIAK
Pokój: 549
Telefon: 5886
Mikrofalowy sumator dużej mocy
Pomiar mocy sygnału w mikrofalowych źródłach dużej mocy
Szerokopasmowy obwód zasilania DC dla mikrofalowych tranzystorów dużej mocy
Wysokosprawny wzmacznicz o mocy wyjsciwej 90W na pasmo 2.3-2.6GHz z tranzystorami GaNHEMT push-pull
Wzmacniacz sterujący o mocy 15W na pasmo ISM2.4GHz z tranzystorem GaN HEMT

Zakład Telewizji

dr inż. Andrzej BUCHOWICZ
Pokój: 452
Telefon: 7840
Analizator strumienia MPEG-4 AVC/H.264
Edytor plików multimedialnych formatu MP4
Edytor strumienia transportowego MPEG-2
Multimedialny kiosk informacyjny – moduł www aplikacji administracyjnej i informacyjnej
Odtwarzacz multimedialny dla standardu MPEG-DASH
Zastosowanie SSIM do oceny jakości sekwencji wizyjnych
dr inż. Grzegorz GALIŃSKI
Pokój: 452
Telefon: 5016
Biblioteka programowych narzędzi kodwania wideo H.265/HEVC
Multimedialny kiosk informacyjny - moduł bazodanowy
Odtwarzacz sekwencji wielowidokowych
Prezentacja treści dodatkowych na podstawie rozpoznanych wzorców na platformie mobilnej
dr inż. Krystian IGNASIAK
Pokój: 452
Telefon: 5016
Multimedialny kiosk informacyjny – moduł kiosku
mgr inż. Tomasz KRZYMIEŃ
Pokój: 11A
Telefon: 503510402
Rozszerzenie interfejsu użytkownika modułu uruchomieniowego DEMOQE
Symulacja zakłóceń w torze transmisyjnym DVB-T
Wirtualny modem OFDM
dr inż. Jacek Krzysztof NARUNIEC
Pokój: 450
Telefon: 7957
System wzmacniania koloru w sekwencji wideo.
dr inż. Grzegorz PASTUSZAK
Pokój: 452
Telefon: 7840
Implementacja sprzętowa modułów kwantyzacji i dekwantyzacji kodeka H.265/HEVC
Implementacja sprzętowa modułów transformacji kodeka H.265/HEVC
Implementacja sprzętowa układu kompensacji ruchu dekodera H.265/HEVC
Implementacja sprzętowa układu kompensacji ruchu w koderze H.265/HEVC
Implementacja sprzętowa zaawansowanych narzędzi dekodowania audio AAC
Implementacja sprzętowa zaawansowanych narzędzi kodowania audio AAC
Sprzętowe interfejsy HDTV czasu rzeczywistego
Sprzętowy układ usuwania przelotu w sygnale wizyjnym
dr inż. Andrzej PODGÓRSKI
Pokój: 431
Telefon: 5453
Aplikacja bazodanowa klient-serwer do obsługi konfiguracji mierników dźwięku i drgań.
Stanowisko do wspomagania wzorcowania wybranych obiektów
Sterownik USB przyrządu pomiarowego dla systemu operacyjnego Linux
prof. nzw. dr hab. Artur PRZELASKOWSKI
Pokój: 11
Telefon: 7332
Deskryptor treści obrazowej na bazie reprezentacji rzadkiej
Kodek obrazów z adaptacyjną predykcją

 


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.; Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
ArtLinks 1.0.b4by Duswald.de Polska adaptacja: APW Zwiastun; Bookmarks v2.7_1l (2006-03-18) © 2006 TEGDesign