Ta strona wykorzystuje cookies. Więcej informacji W polityce cookies.   ZAMKNIJ
 
    Strona główna arrow Dydaktyka arrow Studium Techniki Audiologicznej  
 
 
 
 
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Skład osobowy
Struktura
Dydaktyka
Plan wydarzeń
Konferencje
Bazy danych
Artykuły
Galeria
Koła Naukowe
Archiwum
Odsyłacze
Szukaj
Kontakt
Poczta
Podręczne
Fundacja WRRiTM
Fundacja MIKON
Inżynieria Biomedyczna
Poczta - Informacje
Zamówienia publiczne
Pliki cookie
Webmaster
Pogoda w Warszawie
22°C, 3.6 m/s, ↑340°, 1008.1 hPa
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
P W Ś C P S N
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Języki
Licznik odwiedzin
Since 04.10.2002
41756201 odwiedzających
Kursy specjalistyczne Drukuj E-mail
Studium Techniki Audiologicznej

KOMUNIKAT

Warszawa, 20 września 2010 r.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia uzyskaliśmy informację, że obowiązujące zarządzenie prezesa NFZ (nr 58/2009/DSOZ) regulujące zawieranie kontraktów z protetykami słuchu pozostaje w mocy. Z załącznika nr 3 do tego zarządzenia wynika, że warunki stawiane przez NFZ odnośnie kursów spełniają jedynie osoby, które ukończą kurs przed 1 października 2010. W związku z powyższym, w interpretacji NFZ osoby, które rozpoczną teraz kurs nie będą uznawane przez NFZ jako " minimum kadrowe" do kontraktowania świadczeń.  Podstawą takiego stanowiska jest ocena sytuacji na rynku przez NFZ, który twierdzi, że nie ma problemów z kontraktacją świadczeń z powodu braku protetyków słuchu.

Z tej przyczyny, mimo że art.120 najnowszego projektu ustawy „O niektórych zawodach medycznych” (wersja przekazana w dniu 7 września 2010 pod obrady Rady Ministrów) ustala termin uzyskiwania uprawnień poprzez kursy na 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy (czyli co najmniej do jesieni 2011 roku), jesteśmy zmuszeni wstrzymać nabór na kolejną XXV Edycję naszego Studium, którą mieliśmy rozpocząć 16 października 2010.

Jednocześnie komunikujemy, że nie mogąc potwierdzić diagnozy rynku protetyki słuchu mamy zamiar zwrócić się do NFZ. w tej sprawie i w przypadku zmiany sytuacji niezwłocznie Państwa o tym powiadomimy w oddzielnym komunikacje.

W dniu 26.10.2010 Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej zwrócił się do  prezesa NFZ  dr Jacka Paszkiewicza z prośbą o  wydanie nowego zarządzenia regulującego zawieranie kontraktów m.in. z osobami wykonującymi zawód protetyka słuchu po kursach na wyższych uczelniach zgodnie z nowym projektem ustawy.

z poważaniem
dr inż. Andrzej Leszczyński
Kierownik Studium Techniki Audiologicznej
 

Studium Techniki AudiologicznejSzanowni Państwo,
            Uprzejmie informujemy, że kolejna XXIV edycja Studium Techniki Audiologicznej rozpocznie się 20 marca 2010 r o godz. 10.15 w sali 123 (I piętro skrzydło D) Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.             Zajęcia odbywać się będą w formie dwunastu zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia każdego zjazdu odbywają się w soboty od godz. 10.15 do 17.45 oraz niedziele w godz. 8.15 do 15.15. Zakończenie kursu przewidziane jest 25 lipca 2010 r.

 

                Wykładowcami STA są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej w Warszawie, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Centrum Zdrowia Dziecka,  oraz wiodących firm-producentów sprzętu audioprotetycznego.
            Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Techniki Audiologicznej wynosi 3000 zł

Warunkiem przyjęcia na Studium jest wniesienie opłaty oraz przesłanie w terminie do 3 lutego 2010r:

na adres: Politechnika Warszawska
Instytut Radioelektroniki
Studium Techniki Audiologicznej
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 WARSZAWA

 

Opłatę należy wnieść  na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
32 1240 1053 5111 1034 0050 0091                                              
tytuł wpłaty: „Studium Techniki Audiologicznej”

W przypadku dokonania wpłaty po 15 lutego opłata za kurs wynosi 3200 zł

Uwaga !

Przed zakończeniem zajęć uczestnicy kursu zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o odbyciu zajęć praktycznych w liczbie 40 godz. w dowolnej jednostce zajmującej się protetyką słuchu.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium: tel./0-505 550 902, tel. (0-22) 234 7955, e-mail . , bądź pod tel. (0-22) 234 7748

z poważaniem
dr inż. Andrzej Leszczyński
Kierownik  Studium Techniki Audiologicznej
*W przypadku zbyt małej liczby kandydatów może nie dojść do uruchomienia kursu w w/w terminie.

Z dniem 06.05.1996 zostało powołane w ramach Instytutu Radioelektroniki studium dokształcające o nazwie „Studium Techniki Audiologicznej”.

Studium prowadzone jest przez Instytut we współpracy z firmą Oticon Polska i przeznaczone dla osób z conajmniej średnim wykształceniem technicznym lub medycznym.

Kierownikiem Studium jest dr inż. Andrzej Leszczyński z Zakładu Elektroakustyki.

Zakres Studium Techniki Audiologicznej obejmuje wiedzę o nowoczesnych aparatach słuchowych i ich zastosowaniu. Wymaga to wiadomości zarówno z akustyki, elektroniki jak i podstawowej wiedzy medycznej, a także psychologicznej i dydaktycznej.

Celem Studium jest merytoryczne przygotowanie absolwentów do profesjonalnej obsługi osób niedosłyszących.

Program studium zawarty jest w ok. 180 godzinach zajęć z następujących dziedzin:
 1. Podstawy akustyki
 2. Technika aparatów słuchowych i elementy elektroniki
 3. Audiometria
 4. Miernictwo aparatów słuchowych
 5. Anatomia i fizjologia ucha
 6. Patologia ucha
 7. Wkładki douszne
 8. Elementy psychologii
 9. Dobieranie aparatów słuchowych
 10. Rehabilitacja
 11. Język gestów

 Do połowy roku 2010 Studium Techniki Audiologicznej ukończyło 735 osób.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Audioprotetyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Obejmuje wiedzę o budowie i zastosowaniu aparatów słuchowych ich doborze oraz serwisie. Wymaga podstawowej wiedzy medycznej, wiadomości technicznych, a także znajomości podstaw psychologii, socjologii i dydaktyki.

Celem Studium jest merytoryczne przygotowanie absolwentów do profesjonalnej obsługi osób niedosłyszących. Szczególny nacisk został położony na praktyczne umiejętności niezbędne przy doborze aparatów słuchowych. Zakładamy, że absolwenci Studium będą w pełni przygotowani do samodzielnej pracy w punktach protezowania słuchu.

Słuchaczami mogą zostać osoby z co najmniej średnim wykształceniem.

 • Obsługę osób z ubytkiem słuchu zawsze poprzedza decyzja o tym, czy konieczne jest skierowanie pacjenta do specjalisty otolaryngologa. Audioprotetyk musi też samodzielnie uzyskać dane audiologiczne potrzebne do optymalnego doboru aparatu. Stąd w programie Studium wiele miejsca zajmują wykłady poświęcone zagadnieniom medycznym i badaniom słuchu.
 • Nowoczesne aparaty słuchowe działają w oparciu o elektroniczną - w tym również cyfrową - obróbkę sygnałów akustycznych. Studium zapewnia uzyskanie wiedzy koniecznej do zrozumienia zjawisk związanych z przetwarzaniem dźwięków w aparatach słuchowych. Istotnym elementem aparatu jest wkładka uszna. Studium nie obejmuje zajęć z otoplastyki, zapewnia jednak uzyskanie podstawowych wiadomości koniecznych do poprawnego projektowania i właściwego wykonania odlewów ucha niezbędnych dla uzyskania indywidualnych wkładek usznych. Wiedza dotycząca konstrukcji i napraw aparatów słuchowych prezentowana jest w stopniu niezbędnym dla potrzeb audioprotetyków. Ponieważ protezowanie słuchu obejmuje wykorzystanie szeregu specjalistycznych urządzeń, takich jak między innymi pętle induktofoniczne oraz systemy do łączności na drodze fal radiowych, program Studium zawiera także wiedzę w tym zakresie.
 • Osoby z głębokimi ubytkami słuchu wymagają rehabilitacji logopedycznej. Studium obejmuje podstawową wiedzę niezbędną dla udzielenia pacjentom wskazówek dotyczących rehabilitacji. Dla zapewnienia możliwości porozumienia się z osobami używającymi języka migowego konieczna jest znajomość podstawowych znaków migowych. Specyficzne i trudne problemy stwarza również protezowanie dzieci. Studium daje słuchaczom wiedzę praktyczną w tej dziedzinie. Odrębnym zagadnieniem jest praca z osobami niepełnosprawnymi, wymagająca specjalnych umiejętności zapewniających pacjentowi właściwą opiekę i pełną satysfakcję. Wymaga to przygotowania w zakresie psychologii, pedagogiki i wiedzy o świecie ludzi niedosłyszących. Stąd część zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z tego obszaru.

PROGRAM RAMOWY STUDIUM

Anatomia i fizjologia ucha
 • Budowa i czynność małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego
 • Rola ucha środkowego w procesie przenoszenia dźwięków
 • Odbiór dźwięków w uchu wewnętrznym
Patologia ucha
 • Choroby ucha zewnętrznego
 • Choroby ucha środkowego
 • Wybrane jednostki chorobowe nerwu słuchowego i ucha wewnętrznego
Podstawy akustyki
 • Fale i drgania akustyczne
 • Podstawowe właściwości dźwięku
 • Propagacja fali akustycznej
 • Źródła fali akustycznej
 • Miernictwo akustyczne
Audiometria
 • Teoretyczne podstawy audiometrii
 • Normalizacja pomiarów audiometrycznych
 • Audiometria tonalna progowa
 • Metody audiometrii nadprogowej
 • Odpowiedzi wywołane
 • Otoemisja
 • Tympanometria
 • Nieaudiometryczne metody badania słuchu
 • Diagnostyka słuchu u dzieci
Technika aparatów słuchowych i elementy elektroniki
 • Historia protez słuchu
 • Blokowy schemat działania aparatu słuchowego
 • Mikrofony
 • Słuchawki
 • Wzmacniacz liniowy
 • Systemy ograniczania poziomu wyjściowego
 • Systemy automatycznej regulacji wzmocnienia
 • Aparaty nieliniowe
 • Aparaty cyfrowe
 • Źródła zasilania
 • Uszkodzenia aparatów słuchowych, ich diagnostyka i usuwanie
 • Pozostałe urządzenia wspomagające słyszenie
Miernictwo aparatów słuchowych
 • Normalizacja pomiarów aparatów słuchowych
 • Parametry i charakterystyki a.s.
 • Technika i aparatura pomiarow
Wkładki douszne
 • Akustyka wkładki
 • Technika pobierania wycisków
Elementy psychologii
 • Psychologia człowieka z wadą słuchu
 • Socjalne skutki uszkodzenia słuchu
 • Psychologia dziecka z wadą słuchu
Dobieranie aparatów słuchowych
 • Zasady doboru
 • Metody prognozowania parametrów
 • Techniki doboru
 • Programy komputerowe służące do doboru
 • Traktowanie klienta
 • Zasady postępowania z małymi dziećmi
 • Techniki doboru u małych dzieci
 • Techniki doboru aparatów różnych producentów
Rehabilitacja
 • Możliwości i ograniczenia rehabilitacji mowy
 • Metody rehabilitacji
Język gestów
 • Rodzaje języków
 • Podstawowe gesty
 • Fonogesty

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:
tel./fax (0-22) 8251363, tel. (0-22) 234 7955, e-mail
i u kierownika Studium dr inż. Andrzeja Leszczyńskiego, e-mail , tel. (0-22) 234 7748
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.; Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
ArtLinks 1.0.b4by Duswald.de Polska adaptacja: APW Zwiastun; Bookmarks v2.7_1l (2006-03-18) © 2006 TEGDesign