Ta strona wykorzystuje cookies. Więcej informacji W polityce cookies.   ZAMKNIJ
 
    Home  
 
 
 
 
Main Menu
Home
News
Board of Directors
Staff
Organization
Teaching
Events calendar
Conferences
Databases
Articles
Gallery
Student Scientific Groups
Archive
Links
Search
Contact Us
Webmail
Handys
WRRiTM Fundation
Fundacja MIKON
Inżynieria Biomedyczna
E-mail info
Zamówienia publiczne
Pliki cookie
Webmaster
Weather in Warsaw
22°C, 3.6 m/s, ↑340°, 1008.1 hPa
Events Calendar
May 2018
M T W T F S S
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Language
Visitors Counter
Since 04.10.2002
41756304 Visitors
Tematyka Magisterska - IB Print E-mail
Propozycja na semestr  letni  2012/2013 (13L)

OPIEKUNOWIE I TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH II STOPNIA

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna


ZAKŁAD ELEKTRONIKI JĄDROWEJ I MEDYCZNEJ

Pracownia Biomedycznych i Nukleonicznych Systemów Komputerowych

dr inż. Ewa Piątkowska-Janko, pok. 69
dr inż. Piotr Bogorodzki, pok.70
 • techniki i metody badania niestabilności elektrycznej serca; elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości, analiza późnych potencjałów serca;
 • tomografia MR, techniki specjalne w tomografiach MR i CT;
 • konstruowanie systemów z procesorami sygnałowymi dla potrzeb obrazowania medycznego;
 • sprzęt i oprogramowanie dla radiologii, teleradiologii;
 • oprogramowanie TCP/IP w aplikacjach wbudowanych;
 • analiza statystyczna w zastosowaniach medycznych:
  • wielowymiarowa klasyfikacja dla wysokorozdzielczej elektrokardiografii
  • testowanie hipotez dla potrzeb obrazowania fMRI
 • funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI): aparatura i oprogramowanie;

Pracowania Rozpoznawania Obrazów i Sygnałów

mgr inż. Tomasz Jamrógiewicz, pok. 68
 • systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach medycznych;
 • systemy monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

Pracowania Detekcji i Spektrometrii

Dr inż. Grzegorz Domański pok. 61
 • tomografia optyczna
 • techniki optyczne w medycynie
 • modelowanie propagacji światła w tkankach
 • pomiary własności biomechanicznych tkanek
 • systemy densytometryczne

prof. dr hab. inż. Janusz Marzec, pok. 62
 • detektory i elektronika front-end do eksperymentów fizyki wysokich energii;
 • radiografia cyfrowa promieniowania X;
 • koherentna tomografia optyczna;
 • medyczna aparatura pomiarowa sygnałów elektrycznych;

Dr inż. Robert Kurjata pok. 61
 • medyczne systemy obrazowe dla radiologii i radioterapii ;
 • systemy mikroprocesorowe w technice medycznej i jądrowej ;
 • inteligentne systemy gromadzenia danych pomiarowych w zastosowaniach medycznych i eksperymentach fizyki jądrowej .
 • systemy osadzone (Embedded Systems) w aparaturze medycznej ;
 • Linux w zastosowaniach osadzonych.

Dr inż. Tymon Rubel
,  pok. 74
 • metody przetwarzania wstępnego, wizualizacji, analizy statystycznej i klasyfikacji danych
              pomiarowych pochodzących z wielkoskalowych technik biologii molekularnej (mikromacierzy DNA i spektrometrii mas);  
 • analiza ilościowa stężeń białek na podstawie danych ze spektrometrii mas;
 • przetwarzanie danych pomiarowych ze spektrometrii mas pod kątem optymalizacji      procesu identyfikacji białek w próbkach biologicznych;
 • systemy bazodanowe wspomagające identyfikację białek w próbkach biologicznych i
           interpretację wyników badań proteomicznych;
 • metody analizy funkcjonalnej zbiorów genów i białek;
 • zastosowanie technik bioinformatyki i biologicznych baz danych w badaniu struktury i
              właściwości genów oraz białek
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, pok. 72
 • sieci neuronowe w zastosowaniach medycznych i w fizyce wysokich energii;
 • algorytmy ewolucyjne w zastosowaniach medycznych i w fizyce wysokich energii;
 • komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej;
 • autonomiczne układy gromadzenia i przetwarzania danych;
 • komputerowe metody przetwarzania i interpretacji danych;
 • układy analogowe i cyfrowe techniki jądrowej i medycznej.

Pracownia Zastosowań Elektroniki w Medycynie Nuklearnej

dr inż. Roman Szabatin - Kierownik Pracowni, pok.60
dr inż. Piotr Brzeski, pok. 60
dr inż. Waldemar Smolik, pok. 5
 • organizacja, archiwizacja i wymiana obrazowych danych medycznych w standardzie DICOM
 • komputerowe systemy dla obrazowych technik medycznych:
  • medycyna nuklearna;
  • tomografia komputerowa;
  • radiologia.
 • podstawy teoretyczne tworzenia obrazów medycznych:
  • rejestracja obrazów z detektorów pozycyjnych (gammakamery SPECT, tomografy CT, aparaty rtg., tomografy PET);
  • algorytmy rekonstrukcji obrazów tomograficznych;
  • algorytmy wizualizacji obrazów trójwymiarowych, endoskopia wirtualna;
  • fuzja obrazów medycznych;
  • programy kliniczne wspomagające diagnostykę różnych narządów wewnętrznych człowieka (serce, nerki, mózg, wątroba);
 • projektowanie i budowa układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych) w zastosowaniach do aparatury medycznej;
 • budowa specjalizowanych układów elektronicznych do akwizycji obrazów tomograficznych, cyfrowego przetwarzania obrazów z wykorzystaniem programowalnych struktur ASIC;
 • tomografia komputerowa;
 • tomografia rentgenowska;
 • tomografia impedancyjna:
  • metody obrazowania;
  • modelowanie i symulacja pola elektrycznego;
  • tomografia procesowa,
 • tomografia PET;

mgr inż. Tomasz Olszewski, pok. 58

 • Zastosowanie układu FPGA i zestawu uruchomieniowego UP3 firmy Altera z systemem NIOS II do sterowania systemem pomiarowym<
 • Symulacja rekonstrukcji obrazu w tomografie impedancyjnym metodą iteracyjną.
 • Tor pomiarowy tomografu impedancyjnego z zastosowaniem układów CDC (Capacitance-to-Digital Converters).
 • Budowa impedancyjnego tomografu procesowego z pobudzeniem sinusoidalnym z układem DDS (Direct Digital Synthesizer).
 • Oprogramowanie do rekonstrukcji i wizualizacji obrazów z impedancyjnego tomografu procesowego z interfejsem Ethernet.
 • Interfejs Ethernet i wirtualny panel dla systemu pomiarowego z zastosowaniem systemu NIOS II i zestawu prototypowego DK-NIOS firmy ALTERA.

dr inż. Dariusz Radomski, pok. 4,5

 
 • Algorytmy sterowania pompą insulinową zapewniające stabilne stężenie glukozy we krwi
 • Nieliniowa analiza sygnału elektrofizjologicznego na przykładzie badania bioelektrycznej czynności macicy podczas porodu
 • Zastosowanie sieci bayesowskich i modeli równań strukturalnych do eksploracji danych biomedycznych
 • Metody analizy częstotliwościowo-czasowej sygnału drżenia kończyn w wybranych sytuacjach patologicznych


ZAKŁAD TELEWIZJI

prof. dr hab. Roman Z. Morawski, pok. 445

dr inż. Andrzej Miękina, pok. 439

 • Komputerowa obróbka wyników pomiarów spektrometrycznych

prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, pok. 11

 • Techniki kompresji danych (standardy, formaty, realizacje programowe i sprzętowe);
 • algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów: 3-D, aproksymacja konturów, ocena jakości obrazów i ich wartości diagnostycznej itp.;
 • komputerowe wspomaganie decyzji diagnostycznych (mammografia, radiografia, udary mózgu w TK);
 • systemy radiografii cyfrowej;
 • systemy ultrasonografii 3D, badania kontrastowe;
 • systemy telemedyczne: telediagnostyka, telekonsultacje;
 • wielorozdzielcza analiza sygnałów i obrazów (falki, transformacje nieliniowe, nadmiarowe);
 • medyczne systemy informacyjne: (PACS, HIS, RIS).
 • rozumienie semantyki obrazów;
 • przetwarzanie i kodowanie medycznego wideo;
 • metody grafiki komputerowej –wizualizacja 3W badań medycznych;

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.; Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
ArtLinks 1.0.b4by Duswald.de Polska adaptacja: APW Zwiastun; Bookmarks v2.7_1l (2006-03-18) © 2006 TEGDesign