Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635


  ZARZĄD FUNDACJI
  Józef Modelski - Prezes
  Andrzej Buchowicz - Członek
  Jerzy Kołakowski - Członek


KOMISJA KONKURSOWA DS. STYPENDIÓW
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kulka - Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski
  Przedstawiciel Sponsorów
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl