Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Wydarzenia Stypendia Konkurs prac doktorskich Konkurs prezentacji konferencyjnych Publikacje


 

 

Wspomaganie rozwoju i promowanie młodej kadry naukowej jest jednym z głównym celów działania fundacji. Jest on realizowany przez następujące działania:

W latach 2000-2005 Zarząd przyznał w sumie 103 stypendia, w tym 7 na realizację rozpraw habilitacyjnych, 23 na realizację prac doktorskich, 53 na realizację prac dyplomowych magisterskich i dyplomowych projektów inżynierskich, 8 wspomagających udział w międzynarodowych programach edukacyjnych, 9 na opracowanie podręczników akademickich oraz trzy stypendia na prowadzenie prac badawczych.

Stypendia habilitacyjne, doktoranckie, na opracowanie materiałów dydaktycznych i na prowadzenie prac badawczych były przyznawane na okres do 12 miesięcy, natomiast studenckie na okres do 6 miesięcy.

Stypendia dofinansowujące udział w międzynarodowych programach edukacyjnych przyznawane są studentom odbywającym kilkumiesięczne staże na uczelniach zagranicznych w ramach międzynarodowych programów np. SOCRATES.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl