Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Wydarzenia Stypendia Konkurs prac doktorskich Konkurs prezentacji konferencyjnych Publikacje


 

 

Ogólne zasady przyznawania nagród
Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacjii Technik Multimedialnych

w konkursach dla młodych autorów referatów na konferencjach naukowych


  1. Wiek kandydata w dniu prezentacji referatu na konferencji nie może przekroczyć 35 lat.

  2. Rozpatrywane mogą być jedynie referaty przedstawiające oryginalny dorobek kandydata.

  3. Preferowane są referaty napisane przez jednego autora. W przypadku kilku współautorów referatu kandydat musi być pierwszym autorem.

  4. Referat musi być zaprezentowany przez kandydata w czasie konferencji.

  5. Przyznawane mogą być nagrody I, II i III stopnia, a także wyróżnienia.

  6. Komitet Programowy (Naukowy ) konferencji powołuje Komisję Konkursową i może sprecyzować dodatkowe wymagania obowiązujące kandydatów na danej konferencji.

  7. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne (lub rzeczowe), które wręcza przedstawiciel Fundacji oraz przewodniczący Komisji Konkursowej lub Komitetu Programowego (Naukowego) konferencji.

  8. Instytucje i uczelnie zatrudniające (delegujące) laureatów otrzymują informację o nagrodzeniu ich pracowników, doktoratów lub studentów.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl