Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Wydarzenia Regulaminy Materiały z seminarium Publikacje sponsorowane


 

  W ramach działalności statutowej Fundacja organizuje corocznie seminaria z cyklu RADIOKOMUNIKACJA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE. Stanowią one podsumowanie osiągnięć stypendystów Fundacji. Referaty są wygłaszane przez pracowników naukowych (habilitantów i doktorantów) oraz studentów. Corocznie wydawane są materiały zawierające referaty prezentowane w trakcie Seminarium.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez dofinansowywanie wydawnictw monografii periodyków i skryptów.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl