Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2017

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 23 referaty z 7 różnych ośrodków: 9 z Politechniki Poznańskiej, 5 z Politechniki Gdańskiej, 4 z Politechniki Warszawskiej, 2 z Politechniki Łódzkiej, po jednym referacie z Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Łączności PIB oraz NASK.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
  prof. Sławomir Hausman Politechnika Łódzka - przewodniczący  
  prof. Piotr Gajewski Wojskowa Akademia Techniczna  
  prof. Zdzisław Papir Akademia Górniczo-Hutnicza  
  prof. Jacek Stefański Politechnika Gdańska  
  prof. Yevhen Yashchyshyn Politechnika Warszawska  
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska  
  dr inż. Jerzy Kołakowski Fundacja WRRiTM  

Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • dwie pierwsze nagrody w wysokości 1200 PLN
  • dwie drugie nagrody w wysokości 800 PLN
  • dwa wyróżnienia (dyplomy)
Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 23 czerwca 2017, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2017.
 
   
  fot. M. Rodziewicz, PP  
 
   
  fot. M. Rodziewicz, PP  
  Dyplomy wręczali - przewodniczący KKRRiT 2017 prof. Krzysztof Wesołowski wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Sławomirem Hausmanem.  


Nagrody otrzymali:
I Tomasz G. Markiewicz (Politechnika Poznańska) za referat Projektowanie konstelacji dla trójwymiarowej modulacji OFDM wykorzystującej dwuwymiarową odwrotną transformację Fouriera
I Jakub Sobolewski (Politechnika Warszawska) za referat Antena łatkowa na pasmo 120 GHz w bezskurczowej technologii LTCC
II Bartosz Bossy (Politechnika Poznańska) za referat Optymalizacja efektywności energetycznej systemu LTE dla łącza w dół
II Jarosław Kawecki (Politechnika Łódzka) za referat Łącze radiowe w tekstronicznym systemie umożliwiającym lokalizację ludzi w pomieszczeniach z użyciem czujników inercyjnych
Wyróżnienia otrzymali:
Paweł Oleksy (Politechnika Łódzka) za referat Badanie wpływu ludzi na kanał transmisyjny w sieciach radiowych działających w pobliżu ciała człowieka
Przemysław Piasecki (Politechnika Warszawska) za referat Badanie anteny z falą wyciekającą wykonanej w  technologii LTCC pracującej w zakresie 125 GHz - 135 GHz


  Laureaci konkursu dla młodych autorów na KKRRiT 2017  
   
  fot. P. Bajurko, PW  
  Od lewej: prof. Sławomir Hausman, Jakub Sobolewski, Tomasz Markiewicz, Jarosław Kawecki, Bartosz Bossy, Paweł Oleksy, Przemysław Piasecki, dr Jerzy Kołakowski, prof. Krzysztof Wesołowski  


Serdecznie gratulujmy laureatom
Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl