Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2017
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Przegląd Telekomunikacyjny

Dnia 21 czerwca 2017, w Poznaniu, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2017) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

Piętnasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 17 lutego 2017 r.

Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.

Komisja Konkursowa 2017:
  prof. Marek Amanowicz - przewodniczący  Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Adam Dąbrowski Politechnika Poznańska
  prof. Andrzej Materka Politechnika Łódzka
  prof. Bogdan Kwolek Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska
  mgr inż. Barbara Kiepas-Jeleńska Polskie Radio S.A
  doc. Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  dr hab. Kajetana Snopek Fundacja WRRiTM

Komisja zakwalifikowała do grupy tegorocznych finalistów 4 osoby. Zostały one zaproszone do prezentacji referatów w trakcie specjalnej sesji KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne).

Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

  pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
oraz dwa wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Magdalena Piotrowska za rozprawę Automatic mood indexing of music excerpts based on correlation between subjective evaluation and feature vector, promotor - prof. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska
II  dr inż. Adam Strupczewski za rozprawę Commodity Camera Eye Gaze Tracking, promotor - prof. Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska

Wyróżnienia:
  dr inż. Grzegorz Fotygaza rozprawę, Metody redukcji rzędu modelu w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych, promotor - prof. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska
  dr inż. Grzegorz Ostrek za rozprawę, Falkowe metody estymacji zmian ukrytych w diagnostyce obrazowej wczesnego udaru mózgu, prof. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska


Magdalena Piotrowska

Adam Strupczewski

Grzegorz Fotyga

Grzegorz Ostrek

Dyplomy wręczali - pan Marcin Cichy (prezes UKE) wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Markiem Amanowiczem i prof. Józefem Modelskim (prezesem Zarządu Fundacji).
fot. W. Jasiecki, PP      
Od lewej: prof. Marek Amanowicz, dr Grzegorz Ostrek, dr Grzegorz Fotyga, prof. Józef Modelski, dr Magdalena Piotrowska, pan Marek Cichy (UKE), prof. Tomasz Łodygowski (JM Rektor Politechniki Poznańskiej)


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl