Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2016

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 36 referatów z 10 różnych ośrodków: 9 z Politechniki Warszawskiej, 8 z Politechniki Poznańskiej, 6 z Politechniki Gdańskiej, 5 z Akademii Górniczo-Hutniczej, po 2 z Politechniki Łódzkiej i Instytutu łączności PIB, po jednym referacie z Politechniki Białostockiej, PIT-RADWAR, UTP w Bydgoszczy oraz Wojskowego Instytutu Łączności.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
  prof. Sławomir Hausman Politechnika Łódzka - przewodniczący  
  prof. Piotr Gajewski Wojskowa Akademia Techniczna  
  prof. Andrzej Dobrucki Politechnika Wrocławska  
  prof. Jacek Stefański Politechnika Gdańska  
  prof. Yevhen Yashchyshyn Politechnika Warszawska  
  dr inż. Jerzy Kołakowski Fundacja WRRiTM  

Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 1500 PLN
  • dwie drugie nagrody w wysokości 1000 PLN
  • trzecią nagrodę w wysokości 700 PLN
oraz cztery wyróżnienia (dyplomy).

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 29 czerwca 2016, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2016.

Dyplomy wręczał przewodniczący KKRRiT 2016 prof. Zdzisław Papir wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Sławomirem Hausmanem.


Nagrody otrzymali:
I Grzegorz Bogdan (Politechnika Warszawska) za referat Szerokopasmowy szyk antenowy z polaryzacją kołową
II Vitomir Djaja-Jośko (Politechnika Warszawska) za referat Metoda bezprzewodowej synchronizacji węzłów i korekcji wyników pomiarów TDOA w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym
II Dawid Mieloch (Politechnika Poznańska) za referat Segmentacja obrazu w estymacji map głębi
III Adrian Dziembowski (Politechnika Poznańska) za referat Wielowidokowa synteza w systemach telewizji swobodnego punktu widzenia
Wyróżnienia otrzymali:
Dawid Juszka (Akademia Górniczo-Hutnicza) za referat Badanie korelacji pomiędzy technicznymi parametrami obrazu wideo stereoskopowego (3D) a subiektywną oceną treści wideo
Tomasz Markiewicz (Politechnika Poznańska) za referat O algorytmach demodulacji konstelacji wielowymiarowych
Jakub Sobolewski (Politechnika Warszawska) za referat Promiennik łatkowy na podłożu LTCC na pasmo 120 GHz
Piotr Włodarczyk (Politechnika Warszawska) za referat Projekt anteny paskowej na pasmo sub-terahercowe przeznaczonej do realizacji w technologii LTCC


Laureaci konkursu dla młodych autorów na KKRRiT 2016

Od lewej: prof. Zdzisław Papir, prof. Sławomir Hausman, dr Jerzy Kołakowski.
Adrian Dziembowski, Vitomir Djaja-Jośko, Grzegorz Bogdan, Dawid Mieloch, Jakub Sobolewski,
Piotr Włodarczyk, Tomasz Markiewicz, Dawid Juszka.


Serdecznie gratulujmy laureatom
Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl