Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 27 czerwca 2016, w Krakowie, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2016) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2016
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Przegląd Telekomunikacyjny

Czternasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 19 lutego 2016 r.
Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 6 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.
Komisja Konkursowa 2016:
  prof. Ryszard Zieliński - przewodniczący  Politechnika Wrocławska
  prof. Andrzej Dąbrowski Politechnika Warszawska
  prof. Marek Domański Politechnika Poznańska
  prof. Bożena Kostek Politechnika Gdańska
  prof. Wiesław Ludwin Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Maciej Walkowiak UTP w Bydgoszczy
  doc. Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  dr Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM

Komisja zakwalifikowała do grupy tegorocznych finalistów 5 osób. Zostały one zaproszone do prezentacji referatów w trakcie specjalnej sesji KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne).
Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
  pierwszą nagrodę w wysokości 9 000 PLN
  drugą nagrodę w wysokości 6 000 PLN
  dwie trzecie nagrody w wysokości 4 000 PLN
oraz wyróżnienie.

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Paweł Kryszkiewicz za rozprawę Ochrona użytkowników pierwotnych w systemie radia kognitywnego wysokiej jakości z wykorzystaniem techniki NC-OFDM, promotor- prof. Hanna Bogucka, Politechnika Poznańska
II  dr inż. Michał Marks za rozprawę System lokalizacji urządzeń tworzących bezprzewodowe sieci sensorów, promotor - prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Politechnika Warszawska
III  dr inż. Bartosz Czaplewski za rozprawę Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych, promotor - prof. Roman Rykaczewski, Politechnika Gdańska
III  dr inż. Jarosław Magiera za rozprawę, Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS, promotor - prof. Ryszard Katulski, Politechnika Gdańska

Wyróżnienie otrzymał:
  dr inż. Robert Markiewicz za rozprawę, Znakowanie wodne sygnałów fonicznych w dziedzinie częstotliwości, prof. Przemysław Dymarski, Politechnika Warszawska


Jarosław Magiera

Bartosz Czaplewski

Michał Marks

Paweł Kryszkiewicz

Dyplomy wręczali - przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Ryszard Zieliński wraz z panem Pawłem Biskupskim (członkiem Rady Fundacji) i prof. Józefem Modelskim (prezesem Zarządu Fundacji).Finaliści 2016:

Od lewej: Od lewej: Pan Paweł Biskupski, dr Jarosław Magiera, dr Bartosz Czaplewski, prof.Józef Modelski,
dr Paweł Kryszkiewicz, dr Michał Marks, prof. Ryszard ZielińskiZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl