Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 23 czerwca 2016 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w siedzibie Alcatel-Lucent, grupa Nokia w Warszawie. Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Andrzej Dulka.
W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady oraz gości. Następnie krótko omówił działalność Fundacji w pierwszej części roku 2016. Wszyscy obecni otrzymali materiały drukowane.
W związku z obchodami 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej władze uczelni przyznały medale okolicznościowe kolejnej grupie osób za ich wieloletnią działalność w ramach Fundacji.
Obecny na posiedzeniu prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. Piotr Tatjewski wręczył medale następującym osobom:
  • Wojciech Pytel (Polkomtel, wcześniej Nokia)
  • Adam Żukowski (Rohde&Schwarz)
  • Marek Rusin (IRTM PW)

W dyskusji na temat programu działania Fundacji na dalszą część roku pan Piotr Muszyński (Orange) zaproponował nową formę promocji Fundacji i jej związków z biznesem. Zasugerował, aby wszyscy członkowie Rady przy opracowywaniu materiałów związanych z CSR swoich firm pokazywali udział w pracach Fundacji i podkreślali jej osiągnięcia w ciągu blisko 17 lat działalności. Prof. Modelski zasygnalizował zebranym, że w związku z nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie niezbędne będzie wprowadzenie poprawek do statutu (opracowanego w roku 1999). Przy tej okazji, po konsultacjach z prawnikami, zasugerował powołanie Komisji Rewizyjnej jako organu kontroli i nadzoru. Poprawiona wersja statutu zostanie rozesłana członkom Rady do konsultacji w trybie mailowym, tak aby na następnym posiedzeniu można było przyjąć nowy statut. Ustalono termin następnego spotkania - 26 stycznia 2017.
W drugiej części posiedzenia prezes Andrzej Dulka przedstawił zebranym prezentację na temat rozwoju firmy Nokia oraz obszarów jej działania po polaczeniu się z firmą Alcatel-Lucent
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl