Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 21 stycznia 2016 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w Business Centre Club w Warszawie, na zaproszenie Wiceprezesa Rady Fundacji Pawła Biskupskiego (Systemics PAB Sp. z o.o.). Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Piotr Muszyński.
W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady oraz gości. Przedstawił nowego Sponsora - firmę Bury & Bury Kancelaria Patentowa. Po tajnym głosowaniu nad przyjęciem nowego członka pan Lech Bury (jako przedstawiciel firmy Bury & Bury) został jednomyślnie przyjęty do grona członków Rady.
Następnie prof. Modelski krótko skomentował Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2015. Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli sprawozdania i udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2015.
W związku z obchodami 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej władze uczelni przyznały medale okolicznościowe kolejnej grupie osób za ich wieloletnią działalność w ramach Fundacji. Obecny na posiedzeniu dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. Krzysztof Zaremba wręczył medale następującym osobom:
  • Paweł Biskupski (Systemics PAB)
  • Bogusław Kułakowski (firma doradcza, wcześniej Era)
  • Przemysław Kurczewski (EmiTel)
  • Maciej Pabisiak (Benning, wcześniej Siemens)

Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2016/2017, która rozpocznie się 1 kwietnia:
  • Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia) - prezes
  • Adam Żukowski (Rohde & Schwarz) - wiceprezes
  • Kajetana Snopek (Politechnika Warszawska) - sekretarz
W drugiej części posiedzenia prezes Paweł Biskupski przedstawił zebranym krótką prezentację na temat działalności firmy oraz planów rozwojowych firmy Systemics PAB.
Ustalono termin następnego spotkania - 2 września 2016.
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl