Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 14 września 2015 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w siedzibie Orange Polska w Warszawie. Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Piotr Muszyński.
W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady, a następnie krótko skomentował Informację o działalności w pierwszej połowie roku 2015. Omówił podstawowe formy działalności Fundacji - program stypendialny, konkurs prac doktorskich, konkursy dla młodych autorów, wspieranie konferencji i ruchu studenckiego. Zwrócił uwagę na wyróżnienia które otrzymała Fundacja - medale 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej (przyznane 4 firmom, które zakładały Fundację) oraz Złota Antena w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.
Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionych materiałów.
Prof. Modelski zaprosił przedstawicieli pionów technicznych ze wszystkich firm do udziału w dorocznym Seminarium Stypendystów (9 grudnia 2015).
Prof. Modelski poinformował, że do grona Sponsorów Fundacji dołączyła firma ZTE Poland. Pan Sławomir Sadowski przedstawił firmę i zadeklarował wspieranie działań Fundacji, szczególnie w zakresie rozwoju laboratoriów dydaktycznych i szkoleń, pozwalających studentom na praktyczne zapoznawanie się z najnowszymi technologiami. Zgodnie ze statutem oraz regulaminem Rady odbyło się tajne głosowanie związane z przyjęciem nowego członka Rady - pan Sławomir Sadowski (przedstawiciel ZTE Poland) został jednomyślnie przyjęty do grona członków Rady.
Ustalono termin następnego spotkania - 21 stycznia 2016. Szczegóły organizacyjne będą uzgodnione przez Prezydium Rady.
W drugiej części posiedzenia prezes Piotr Muszyński zaprezentował zebranym firmę ORANGE: jej pozycję na rynku światowym, duży potencjał R&D oraz nowe technologie i usługi wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników jak również wykorzystujące ich propozycje.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl