Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace
w trakcie KKRRIT-2015

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 31 referatów z 9 różnych ośrodków: 11 z Politechniki Warszawskiej, 6 z Politechniki Poznańskiej, 5 z Politechniki Gdańskiej, 3 z Akademii Górniczo-Hutniczej, 2 z Wojskowej Akademii Technicznej, po jednym referacie z Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Wojskowego Instytutu Łączności.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska - przewodniczący  
  doc. Jacek Cichocki Politechnika Warszawska  
  prof. Piotr Gajewski Wojskowa Akademia Techniczna  
  prof. Wiesław Ludwin Akademia Górniczo-Hutnicza  
  prof. Jacek Stefański Politechnika Gdańska  
  prof. Paweł Szulakiewicz Politechnika Poznańska  

Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 2000 PLN
  • drugą nagrodę w wysokości 1000 PLN
  • dwie trzecie nagrody w wysokości 500 PLN
oraz trzy wyróżnienia (dyplomy).

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 10 kwietnia 2015, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2015.
Dyplomy wręczał przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Ryszard Zieliński wraz z przewodniczącym KKRRiT 2015 prof. Sławomirem Hausmanem i prof. Józefem Modelskim (prezesem Zarządu Fundacji)

Laureat I nagrody Maciej Krasicki w towarzystwie profesorów.
Nagrody otrzymali:
I Maciej Krasicki (Politechnika Poznańska) za referat System PA-BICM-ID z niejednoznacznym odwzorowaniem bitów w punkty konstelacji QPSK
II Piotr Włodarczyk (Politechnika Warszawska) za referat Szyk antenowy dla standardu 802.11 a/h/n/ac
III Przemysław Gilski (Politechnika Gdańska) za referat Badanie efektywności kodeków źródłowych w radiofonii cyfrowej DAB+
III Piotr Wawrzyniak (Politechnika Łódzka) za referat Zastosowanie algorytmów detekcji sekwencji do wyznaczania położenia obiektu poruszającego się wewnątrz budynku
Wyróżnienia otrzymali:
Adrian Kliks (Politechnika Poznańska) za referat Szczegółowy model wykorzystania energii przez terminal bezprzewodowy.
Marcin Kołakowski (Politechnika Warszawska) za referat Źródło sygnału w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym.
Piotr Rajchowski (Politechnika Gdańska) za referat Zwiększanie dokładności estymacji położenia obiektów w systemie nawigacji inercyjnej poprzez wykorzystanie radiowych pomiarów odległości.

Laureaci konkursu, od lewej: Marcin Kołakowski, Adrian Kliks, Piotr Rajchowski,
Piotr Wawrzyniak, prof. Józef Modelski, Przemysław Gilski, Piotr Włodarczyk,
Maciej Krasicki, prof. Sławomir Hausman, prof. Ryszard Zieliński


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl