Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 8 kwietnia 2015, w Łodzi, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2015) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2015
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny

Trzynasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 9 stycznia 2015 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.
Komisja Konkursowa 2015:
  prof. Tomasz Kacprzak - przewodniczący  Politechnika Łódzka
  prof. Marek Amanowicz Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Przemysław Dymarski Politechnika Warszawska
  prof. Ryszard Katulski Politechnika Gdańska
  prof. Andrzej Kucharski Politechnika Wrocławska
  mgr Wiesław Łodzikowski Telewizja Polska
  mgr Paweł Mathia Polskie Radio
  mgr Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  doc. Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  dr Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM

Zarząd Fundacji zakwalifikował do grupy tegorocznych finalistów 4 osoby. Zostały one zaproszone do prezentacji referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne). Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
  pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
  trzecią nagrodę w wysokości 5 000 PLN
oraz dyplom dla finalisty.Finaliści 2015:
Od lewej: Olgierd Stankiewicz, Sławomir Kubal, Ewelina Majda-Zdancewicz

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Olgierd Stankiewicz za rozprawę Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems, promotor- prof. Marek Domański, Politechnika Poznańska
II  dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz za rozprawę Automatyczny system wiarygodnego rozpoznawania mówcy oparty na analizie cepstralnej sygnału mowy, promotor - prof. Andrzej Dobrowolski, Wojskowa Akademia Techniczna
III  dr inż. Łukasz Szydłowski za rozprawę Pasmowo-przepustowe filtry mikrofalowe o podwyższonej selektywności, promotor - prof. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska

Dyplom otrzymał:
  dr inż. Sławomir Kubal za rozprawę Zastosowanie optyki geometrycznej do opisu zjawisk fizycznych zachodzących przy propagacji fal elektromagnetycznych w rzeczywistym środowisku zamkniętym, promotor - prof. Ryszard Zieliński, Politechnika Wrocławska

Dyplomy wręczali - przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Tomasz Kacprzak w towarzystwie członka Rady Fundacji pana Mariana Zalewskiego.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl