Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Nagroda w Konkursie DOBRE STYPENDIA

Dnia 25 listopada 2014 r. w Warszawie w czasie konferencji pt. "Stypendia: rynek, kariera, nowe technologie" wręczono nagrody w V edycji Konkursu "DOBRE STYPENDIA". Wśród uczestników wydarzenia byli przedstawiciele świata nauki, samorządów, szkół, organizacji pozarządowych i firm, organizatorzy programów stypendialnych, stypendyści, media, oraz inni interesariusze rynku stypendiów.

Konkurs, organizowany przez Fundację Dobra Sieć i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ma na celu wyróżnienie najlepiej prowadzonych programów stypendialnych i docenienie ich znaczenia w ułatwianiu dostępu do kształcenia i rozwoju oraz promocję idei stypendiów.

Fundacja została laureatem konkursu w kategorii Programy stypendialne uczelni wyższych za wspieranie rozwoju naukowego wybitnych studentów.
W imieniu Fundacji dyplom odebrał wiceprezes Rady Fundacji Piotr Grochal wraz z jednym ze stypendystów Mateuszem Krysickim.


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl