Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs Młodych Autorów KSTiT 2014

Fundacja wraz z Komitetem Elektroniki i Telekomunikacji PAN była współorganizatorem Konkursu Młodych Autorów zorganizowanego w trakcie Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (Poznań, 3-5 września 2014). Zgłoszone do konkursu referaty oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
  prof. Marek Amanowicz  przewodniczący  Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Hanna Bogucka    Politechnika Poznańska
  prof. Sylwester Kaczmarek    Politechnika Gdańska
  dr Mirosław Słomiński    Politechnika Warszawska
  prof. Maciej Walkowiak    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

I za referat II za referat III Piotr Boryło (AGH) za referat Nagrody otrzymali:
I Janusz Cichowski (Politechnika Gdańska) za referat Aktywny system RFID do lokalizacji i identyfikacji obiektów w wielomodalnej infrastrukturze bezpieczeństwa
II Remigiusz Rajewski (Politechnika Poznańska) za referat Warunki przestrajalności dla pola komutacyjnego typu MBA(N,E,2)
III Piotr Boryło (AGH) za referat Assessment of green anycast strategies in hybrid power networks having regular topologies
Wyróżnienie otrzymała : Joanna Głowacka (WAT) za referat Badanie mechanizmu ochrony przed zagrożeniami węzła taktycznej sieci doraźnej

 
Laureaci z członkami Komisji Konkursowej Od lewej: prof. Hanna Bogucka, Paweł Sroka (najlepszy referat KSTiT 2014), Piotr Boryło, Janusz Cichowski, Remigiusz Rajewski, Joanna Głowacka, prof. Sylwester Kaczmarek
 


Serdecznie gratulujmy laureatom
Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl