Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace
w trakcie KKRRIT-2014

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 24 referaty z 6 różnych ośrodków: 11 z Politechniki Warszawskiej, 6 z Politechniki Poznańskiej, 4 z Politechniki Gdańskiej, po jednym referacie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Łączności-PIB oraz SeCom Sp. z o.o..

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
  prof. Ryszard Zieliński - przewodniczący    
  prof. Piotr Gajewski    
  prof. Wiesław Ludwin    
  prof. Władysław Skarbek    
  prof. Jacek Stefański    
  prof. Paweł Szulakiewicz    
Z Komisją współpracowali: dr Andrzej Buchowicz (Fundacja WRRiTM) oraz doc. Jacek Cichocki (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KKRRiT 2014).

Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 1500 PLN
  • dwie drugie nagrody w wysokości 1000 PLN
  • trzecią nagrodę w wysokości 500 PLN
oraz dwa wyróżnienia (dyplomy).

Nagrody otrzymali:
I Jakub Wilkowski (Politechnika Warszawska) za referat Antena mikropaskowa zasilana linią koplanarną dla WLAN IEEE 802.11ad
II Agnieszka Czapiewska (Politechnika Gdańska) za referat Nowy algorytm wyznaczania położenia obiektów na podstawie pomiarów odległości w środowisku wewnątrzbudynkowym
II Paweł Kryszkiewicz (Politechnika Poznańska) za referat Nowa metoda redukcji interferencji w systemie radia kognitywnego z techniką NC-OFDM wykorzystująca informację kontekstową
III Jarosław Samelak (Politechnika Poznańska) za referat Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC

Jakub Wilkowski

Agnieszka Czapiewska

Paweł Kryszkiewicz

Jarosław Samelak

Wyróżnienia otrzymali:
Konrad Godziszewski (Politechnika Warszawska) za referat Zmodyfikowana metoda pomiaru przenikalności elektrycznej w zakresie subterahercowym z wykorzystaniem wektorowego analizatora obwodów.
Piotr Rajchowski (Politechnika Gdańska) za referat Implementacja i badanie interfejsu zapewniającego współpracę radiostacji lotniczej z cyfrową magistralą pokładową ARINC 429

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 13 czerwca 2014, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2014.
Dyplomy wręczał przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Ryszard Zieliński wraz z panią minister Małgorzatą Olszewską (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) i prof. Józefem Modelskim (prezesem Zarządu Fundacji)
 
Laureaci konkursu dla młodych autorów na KKRRiT 2014

Od lewej: prof. Ryszard Zieliński, Jakub Wilkowski, Paweł Kryszkiewicz, Agnieszka Czapiewska,pani minister Małgorzata Olszewska, Jakub Samelak, Piotr Rajchowski, Konrad Godziszewski, prof. Józef Modelski.


Serdecznie gratulujmy laureatom
Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl