Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 11 czerwca 2014, w Warszawie, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2014) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2014
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny

Dwunasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2013 a 21 lutego 2014 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.
Komisja Konkursowa 2014:
  prof. Marek Amanowicz - przewodniczący  Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Andrzej Dobrucki Politechnika Wrocławska
  prof. Tomasz Kacprzak Politechnika Łódzka
  prof. Ryszard Katulski Politechnika Gdańska
  prof. Władysław Skarbek Politechnika Warszawska
  mgr Wiesław Łodzikowski Telewizja Polska
  mgr Paweł Mathia Polskie Radio
  mgr Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  doc. Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  dr Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM
Po wstępnej ocenie zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoniła 6 finalistów. Zostali oni zaproszeni do prezentacji referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne). Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
  pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
  trzecią nagrodę w wysokości 5 000 PLN
oraz trzy wyróżnienia (dyplomy)

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Jacek KONIECZNY za rozprawę Motion Information Coding for 3D Video Compression, promotor- prof. Marek Domański, Politechnika Poznańska
II  dr inż. Jacek GÓRA za rozprawę Radio Resource Management for Multi-Carrier Relay-Enhanced Networks, promotor - prof. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska
III  dr inż. Michał LECH za rozprawę Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego, promotor - prof. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska

dr inż. Jacek KONIECZNY

dr inż. Jacek GÓRA

dr inż. Michał LECH
Wyróżnienia otrzymali:
  dr inż. Paweł KORUS za rozprawę Analysis of Image Reconstruction Schemes Based on Self-Embedding and Digital Watermarking, promotor - prof. Andrzej Dziech, Akademia Górniczo-Hutnicza
  dr inż. Marcin LEWANDOWSKI za rozprawę Krótkoczasowa analiza parametrów modulatorów sigma-delta stosowanych w cyfrowo-analogowym przetwarzaniu sygnałów fonicznych, promotor - prof. Zbigniew Kulka, Politechnika Warszawska
  dr inż. Michał STAWORKO za rozprawę Metody syntezy filtrów cyfrowych w heterogenicznych strukturach reprogramowalnych, promotor - prof. Tadeusz Łuba, Politechnika Warszawska


Dyplomy wręczali - prezes Rady Fundacji pan Andrzej Siezieniewski w towarzystwie członka Rady pana Andrzeja Dulki oraz przewodniczącego Komisji Konkursowej prof. Marka Amanowicza.

FINALIŚCI 2014
Od lewej: Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent) , Jacek Konieczny, Michał Lech, Paweł Korus, Jacek Góra, Marcin Lewandowski, Michał Staworko, Andrzej Siezieniewski (Polskie Radio), prof. Marek Amanowicz


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl